Solide tall på Hitra

Publisert Sist oppdatert

Hitra kommunes satsning på barn og unge kan spores i tallene
for besøk og utlån ved Hitra bibliotek for 2008.

 
Hitra kommunes satsning på barn og unge kan spores i tallene
for besøk og utlån ved Hitra bibliotek for 2008.

 

Høsten 2007 ble personalet økt med en halv stilling, der
flere av oppgavene i stillingen er rettet inn mot arbeidet i barne- og
ungdomsavdelingen. Nå holdes det lesestund i biblioteket hver måned for de
aller yngste, og biblioteket tilbyr og gir bokprat for skoleelever.

En av endringene i 2008 var at bokbussen la om ruta si og
sluttet å kjøre om Kvenvær. Nå er det Hitra bibliotek som kommer med bokkasser
og bokprat til elevene der, og skolen er innom biblioteket kombinert med
svømmehallbesøk. De ulike trinnene ved skolen i Fillan har jevnlige og faste
økter der de bruker biblioteket slik som før, men nå er det større kapasitet
for å veilede og gi boktips til brukerne.

Hver høst er mange av skolene med på Norlis fire ukers
leselystaksjon, og biblioteket erfarer at utlånet øker i denne perioden. I år
dro biblioteket ut til Knarrlagsund oppvekstsenter med bøker og bokprat. Mange
foreldre er gode på å investere i og bli med ungene til biblioteket, og noe av
boksamlingen blir utlånt på voksnes lånekort også.

– Vi gleder oss over at barnehagene og skolene er flinke på
å bruke biblioteket, og at samarbeidet med ungdomsskolen utvikles. Samtidig er
det er viktig at biblioteket har kapasitet til å komme ut på flere besøk siden
reiseveien inn til sentrum er for lang og kostbar for mange virksomheter, sier
bibliotekar Gunhild Riiber på Hitra kommunes nettsted.

 

Tallene forteller at:

– Antall utlån for brukergruppen barn (brukere fra 6 til 16
år på eget lånekort) i 2007 var 2890, og steg til 3766 i 2008. Det er en økning
på hele 30 % i løpet av året!

– I leselystaksjonsperioden høsten 2007 ble det lånt ut 839
titler på barns lånekort, mens det steg til 1146 i samme periode i 2008. Det er
en økning på 36 %.

– For hele avdelingen var det i alt 9185 av de
skjønnlitterære – og fagbøkene i omløp i 2008, det er 2205 flere enn i 2007.
Det er flotte 31,6 % økning fra året før!

– I tillegg kommer det vi lånte inn fra andre bibliotek i
fjernlån for brukergruppen barn og ungdom, det var i fjor 141 titler.

 

– Tallene viser at Hitra kommunes satsning gjennom å styrke
personal – ressursene i biblioteket har gitt helt konkrete positive tall for
virksomheten i 2008. Utfordringen for Hitra bibliotek i 2009 er å stabilisere denne
gode utviklingen og sammen med virksomhetene i avd. oppvekst videreutvikle
samarbeidet, sier Riiber.

 

 

 

Powered by Labrador CMS