Skolebibliotekar vant pådriverpris

Publisert Sist oppdatert

Skolebibliotekar Anniken Bjørnes ved Steinkjer videregående skole har vært en pådriver for deling og samarbeid som er i tråd med de grunnleggende verdier alle typer bibliotek er bygd på, og hun er et godt forbilde.

 

Skolebibliotekar Anniken Bjørnes ved Steinkjer videregående skole har vært en pådriver for deling og samarbeid som er i tråd med de grunnleggende verdier alle typer bibliotek er bygd på, og hun er et godt forbilde.

Det mente juryen for Norsk Bibliotekforenings «Pådriverprisen 2015» da de valgte Anniken Bjørnes som prisvinner. I juryens uttalelse heter det videre: «Anniken Bjørnes har i sitt arbeide for å skape et nettverk for skolebibliotekarer gått langt utenfor det man kan forvente. Ved å skape en felles arena for 300 skolebibliotekarer på Facebook har hun bidratt til at en gruppe bibliotekarer som ofte jobber alene har fått et faglig fellesskap og en arena for erfaringsutveksling og praktisk samarbeid.»

Honnør til skolebibliotek

På Bok og Biblioteks spørsmål om hvordan hun reagerte da hun fikk prisen, svarer hun at det var en stor overraskelse og inspirasjon til videre arbeid. Men hun legger fort til:

–  Selv om prisen gikk til meg, så tenker jeg at dette er en honnør til alle skolebibliotek og skolebibliotekarer i landet. Det er bra at Norsk Bibliotekforening ønsker å løfte fram skolebibliotekene på denne måten.

Bjørnes har en fot i flere verdener. Hun er både utdannet lærer og skolebibliotekar, og har også jobbet i folkebibliotek.

–  Hva er den største forskjellen på å jobbe i folkebibliotek og skolebibliotek.

–  I folkebibliotek har vi som regel en nokså stabil og interessert gruppe av aktive lesere. Skoleelever leser ofte bare det de må og ikke så mye mer. I skolebibliotek må vi derfor kjempe mye mer for å vekke interessen for litteratur og informasjon, ja, i det hele tatt det å bruke biblioteket.

–  Har du tatt noen spesielle grep siden du begynte ved Steinkjer vgs for to år siden?

–  Det er viktig for meg å tenke skolebibliotek som noe som er for og med elevene og lærerne. Jeg tenker at biblioteket skal være åpent og ikke et sted hvor bibliotekarene vokter over en samling. Det er derfor viktig å være utadrettet og jevnlig besøke klassene og bidra, enten vi snakker om stoff til særemner eller til støtte for litteraturformidling. Det er også viktig å kassere og fornye samlinga, slik at den passer til skolehverdagen.

Det digitale gir også store utfordringer, mener Bjørnes.

–  Det er ikke nok å være god på sosiale medier. Det er lett å tro at man finner alt på Google, men sånn er det jo ikke. Det er derfor viktig i skolebibliotek og vise elevene at det finnes mange andre og viktige digitale ressurser og kildekritikk er viktig.

Inspirasjonskilde

I nominasjonsteksten står det blant annet at Anniken Bjørnes er en «pådriver for deling og samarbeid i skolebibliotekene», og at hun på kort tid har laget et «strålende og effektivt nettverk for så vel inspirasjon som praktisk hjelp, enten det er å skaffe til veie lærebøker som ikke lenger i er i trykk, dele klassesett eller undervisningsopplegg». Videre heter det at «vi trenger sånne som henne, som bare gjør det – setter i gang og deler og drar andre med seg.»

–  Hva vil prisen bety i det videre arbeidet ditt?

–  Den vil være en god inspirasjonskilde, og en måte å markere vårt eget og andre skolebibliotek videre. Vi gjør en viktig jobb i skolebibliotekene, som går langt ut over å holde orden i bøkene. Litteraturformidling har aldri vært viktigere, og skolebibliotekarene får en stadig større pedagogisk rolle. Å ha større nettverk å forholde seg til, har mye å si for den enkelte skolebibliotekar og for utvikling av skolebibliotekene, sier Anniken Bjørnes.

— Av Odd Letnes, redaktør

– – – –

Pådriverprisen deles ut av Norsk Bibliotekforening. Juryen for 2015-prisen besto av:

Heidi Kristin Olsen (leder)
Thomas Brevik
Birgitte Kleivset
Odd Letnes

 

Powered by Labrador CMS