Russisk til Kirkenes

Publisert Sist oppdatert

(1. mai 2009). "Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske i Oslo vil framleis
ha det nasjonale ansvaret for russiske bibliotektenester," står det i
stortingsmeldinga om bibliotek. Her er departementet på feil kurs. Ansvaret for
denne litteraturen bør ligge ved Sør-Varanger bibliotek (Kirkenes).

 

– Tekst og foto: Odd Letnes
Stortingsmelding 23 (2008-2009). "Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske i Oslo vil framleis
ha det nasjonale ansvaret for russiske bibliotektenester," står det i
stortingsmeldinga om bibliotek. Her er departementet på feil kurs. Ansvaret for
denne litteraturen bør ligge ved Sør-Varanger bibliotek (Kirkenes).

 

Biblioteksjef Hildur Eikås ved Sør-Varanger bibliotek i
Kirkenes har siden muren falt i 1989 vært en aktiv døråpner mellom Norge og
Russland. Det har ført til en rekke samarbeidsprosjekter og gitt Sør-Varanger
bibliotek landets største russiske boksamling.

Det begynte med at russiske sjømenn kom innom og spurte
etter bøker de kunne lese mens båten lå ved kai. Da var det godt å ha Deichman
og Det fremmedspråklige bibliotek (DFB) å støtte seg til, og det gikk stadig
bokkasser mellom Oslo og Kirkenes med russiske bøker. Men for sjømennene virket
mange av disse bøkene gammelmodige og ikke så spennende.

 

Da tenkte Eikås og kollegene: Hvorfor låner vi bøker fra
Oslo når vi har all verdens mulighet til å handle bøker direkte i Russland? Så
begynte de å reise til Nikel for å handle bøker. I dag har biblioteket landets
største russiske boksamling og 25 prosent av utlånet er på russisk.

Styrken til den russiske litteratur- og
informasjonstjenesten i Kirkenes og det som skiller denne fra DFB ved
Deichmanske bibliotek, er aktiviteter som kommer i tillegg til mediatilbudene:
vandreutstillinger, forfatterturneer, konferanser, hospiteringer, besøk over
grensene, dukketeater, konkurranse om håndlagde bøker og litteraturleir, mener
fylkesbiblioteksjefen i Finnmark, Sissel Jakola. Å utvikle en norsk-russisk
bibliotek- og informasjonstjeneste i Sør-Varanger vil være en kulturell
konkretisering av regjeringens nordområdestrategi. Her er Kirkenes omtalt som
hovedstaden i Barentsregionen.

Også Fritt Ords direktør, Erik Rudeng, mener at Kirkenes
skiller seg ut i nasjonal sammenheng. – Her har vi en helt spesiell utfordring.
Kirkenes er vår eneste by vis a vis den russiske grensen. Det må være en
spesiell nasjonal oppgave å oppgradere hele Kirkenes til en by som det står respekt
av både sosio-økonomisk og kulturelt, har han sagt til Bok og Bibliotek.

 

Fylkesbiblioteket og Sør-Varanger bibliotek har søkt om å få
en nasjonal, russisk bibliotek- og informasjonstjeneste finansiert over
statsbudsjettet, men det kom ikke med på budsjettet for 2009.

Jeg kan ikke se logikken i at ansvaret for russisk
litteraturtjeneste skal ligge i Oslo, som i denne sammenhengen kan kalles en
provins. Med sin nærhet til Russland og de store planene om sterk internasjonal
vekst de kommende årene, er det naturlig å legge ansvaret for denne
litteraturen til Kirkenes.

Det bør regjeringen ta ad notam, og sørge for at
bevilgninger til slik tjeneste kommer inn på statsbudsjettet for 2010.

 

Tekst og foto: Odd Letnes

 

 

 

Powered by Labrador CMS