«Reading is a beautiful thing»

Publisert Sist oppdatert

Men hvor ble fellesskapet av?

Av Tone Moseid Foto Jan Seland

Når 4000 bibliotekfolk fra hele verden møtes, må en IFLA-kongress fortone seg som det ultimate fargerike fellesskap for bibliotekarer. Som IFLA-fersking med det grønne «first-timer»-skiltet dinglende rundt halsen løp jeg fra den ene sesjonen til den andre og gjorde et forsøk på å gli mer eller mindre ubemerket inn i denne smeltedigelen av mennesker. Det meste var kjente og kjære tema: lokalhistorie, kvalitetsindikatorer, opphavsrett, digitale ressurser, alt dette som enten bringer eller følger bibliotekene inn i et nytt årtusen. Universelle tema i en globalisert bibliotekverden. For et herlig men likevel globalt mangfold, og så fantastisk å være en del av det! Fellesskapsfølelsen jeg trodde var der, ble likevel satt på en solid prøve underveis i dette gigant-maratonet.

Forskjellige verdener
Det var under sesjonen om Lesing følelsen snek seg inn på meg. Huang Qunqing fra Kina fortalte at «Reading on print for pastime is a beautiful thing – Reading online damages the beauty of reading.» Jeg anstrengte meg for å trenge gjennom de uvante språklige formuleringene og det glade budskapet om hvordan internett påvirket lesing og bibliotek på en positiv måte i verdens største land. Enorme mengder ebøker tilgjengelig for alle med et betalings-bibliotekkort. Jeg kjente meg ikke helt igjen lenger. Var dette et universelt tema presentert på tvers av en barriere av språk, skrifttegn og kulturforskjeller? Eller befant vi oss faktisk i forskjellige verdener og kommuniserte på en universell måte, med engelsk som hovedspråk og med Microsoft Powerpoint som felles presentasjonsplattform? Det ble tydeligere for meg gjennom hele sesjonen at det kanskje var mer som skilte enn som bandt sammen. Elsa Ramirez fra Mexico og Zahra Seifkashani fra Iran gjorde bildet enda tydeligere. En alvorlig, tilslørt muslimsk kvinne som fortalte om det hun så som utfordringer når det gjaldt Internett og lesing i sitt land. Det må satses mer på å bygge ut infrastrukturen, sa hun, flere må få tilgang, flere må få opplæring i bruken av pc og Internett. Dette var da kjent og kjært? En annen utfordring hun så, lå i at svært mye av den informasjonen som ligger på nettet er engelskspråklig. Konklusjonen hennes var like klar: økt opplæring i engelsk måtte til. Den norske ursjela mi murret. Hva med nasjonale kunnskapsportaler, finansiert av statlige midler med hovedmålsetning å redde språklige minoriteter som norsk og kanskje noen av disse språkene med rare skrifttegn? Legger den arabiske verden seg plutselig flat for USA? Bildet jeg hadde dannet meg av det store fargerike fellesskapet begynte å slå sprekker.

Opphavsrett
Neste sesjon hadde opphavsrett som tema – et av hovedtemaene på denne IFLA-kongressen. Australia har mye å informere om, de har kommet langt når det gjelder å tilpasse opphavsretten til den digitale verden. Noe å lære også for en nordboer. Jeg så rundt meg, og bemerket til min sidekvinne fra Botswana at det var svært få tilhørere fra Asia og Afrika til stede i salen. Ja, hun hadde også lagt merke til det. «But this issue concerns us all!» Selvsagt, opphavsrett, tilgang til kunnskapskildene for alle, ytringsfrihet, det angår oss alle, det er den universelle utfordringen. Også Zahra Seifkashani hadde pekt på at de manglet klare opphavsrettsregler. Men hvorfor samler ikke dette temaet deltakere fra alle kanter av verden?
IFLA er ikke bare en kongress, det er en organisasjon. Organisasjonen IFLAs største utfordring er sannsynligvis å klare å samle all verdens bibliotekfolk rundt en felles dagsorden. Mangfoldet er stort, det er mange kulturer og store forskjeller, og utfordringene er like mange og store. Klarer denne gigantorganisasjonen å foreta et kvantesprang inn i et nytt årtusen? Omstillingsprosessen er i gang, vil de lykkes?

Det digitale ginnungagapet
Mr. Adama Sammasékou, presidenten for WSIS preparatory committe samlet mange i den store salen under IFLA-kongressen. WSIS, verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet, har sitt første store møte i Geneve i desember. Fikk alle med seg budskapet til Sammasékoufi Hovedmålsetningen med dette toppmøtet er nettopp å bygge bro over det digitale ginnungagapet som eksisterer ikke bare mellom fattig og rik, mellom de som har og de som ikke har. Broen skal også bygges mellom de som kan og de som ikke kan, den skal bringe oss over fra industrisamfunnet til informasjons- og kunnskapssamfunnet. Den skal bygge bro mellom nasjoner og regioner, og den skal sikre alle fri tilgang til informasjon og kunnskap. Midt oppe i dette befinner bibliotekene seg. Jo, vi har virkelig noe felles å samle oss om i IFLA. Organisasjonen vet å sette temaet på dagsorden – i november arrangeres Libraries @ the heart of the information society i Geneve, en måned før selve verdenstoppmøtet går av stabelen. Der vil vi kunne møtes fra alle verdens hjørner og samle kreftene om å sette bibliotek på dagsorden. Å lese er vakkert, men News online is wonderful by clicks, sa også Huang Qunqing.

Powered by Labrador CMS