Porter til kunnskapens verden

Publisert Sist oppdatert

Programmet hadde høyt nivå, god faglig bredde og dybde, var 4500 fornøyde deltakere i Hamburg enige om.

Av Wolfgang Ratzek, Hochschule der Medien, Stuttgart

 

 

 

Programmet hadde høyt nivå, god faglig bredde og dybde, var 4500 fornøyde deltakere i Hamburg enige om.

Av proessor Wolfgang Ratzek, Hochschule der Medien, Stuttgart

«Bibliotheken – Tore zur Welt des Wissens» – bibliotek, porter til kunnskapenes verden – var mottoet for den 101. tyske bibliotekkonferansen, som ble holdt i Hamburg fra 22. til 25. mai 2012. 400 foredrag og firmapresentasjoner innen ti fagområder, samt 150 utstillere, dannet det faglige rammeverket. Et rikholdig utvalg av emner ga hver enkelt av over 4500 deltakende profesjonelle informatørene et godt tilbud.

Tyske dr. Almuth Gastinger, førstebibliotekar med ansvar for datateknikk, matematikk og informasjonsvitenskap på biblioteket ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), som deltok på konferansen, og blant annet er interessert i informasjonskompetanse, forskningsinfrastrukturer og lagring av forskningsdata, samt internasjonalt samarbeid, sier at det absolutt fantes emner på konferansen som var av interesse for hennes arbeid.

– Innslaget om Patron Driven Acquisition var et av de mest aktuelle for meg, ettersom jeg er medlem av en prosjektgruppe ved NTNUs universitetsbibliotek som tester ut denne nye formen for å kjøpe inn litteratur. Som fagansvarlig er det alltid viktig og interessant å høre hvordan andre bibliotek jobber med temaet informasjonskompetanse. En diskusjon om budsjettfordelingsmodeller føres jo hvert år hos oss, og det var spennende å høre hvordan dette blir håndtert i tyske bibliotek. Ellers treffer jeg alltid mange venner og kolleger fra både Tyskland og resten av verden og utveksler erfaringer med dem, noe som er utrolig nyttig for arbeidet mitt, sier dr. Gastinger.

 

DiViBib snart i Norge

Andreas Mittrowann, direktør i Ekz-gruppe, som tilsvarer BS Biblioteksentralen i Norge, opplyste at den tyske DiViBib-tjenesten Onleihe er solgt til BS Biblioteksentralen, og skal implementeres til høsten. Trina O. Schøning, salgs- og markedsdirektør i Biblioteksentralen, kunne opplyse at AL Biblioteksentralen har kjøpt rettighetene for Divibib i Norden. Biblioteksentralen har gitt systemet navnet BS Weblån, og vil markedsføre løsningen under dette navnet i Norge. Den første installasjonen i Norge vil skje gjennom Ryfylkebiblioteket, der en rekke mindre kommuner i Rogaland samarbeider om en katalog og en felles løsning med BS Weblån. Ordningen var ventet å være i drift i løpet av sommeren, og skulle etter planen lanseres i løpet av juni 2012.

De neste installasjonene i Norge vil være folkebibliotekene i Troms og Telemark. Siden Norge består av mange små kommuner, vil kommunene samarbeide regionalt om utlån av digitale medier. De aller fleste installasjonene vil omfatte hele fylker.

– Det vi har brukt mye tid på i Norge er å sikre avtaler med forlagene og andre innholdseiere, sa Schøning. – Det er først i løpet av det siste året at vi har fått noen avtaler på plass. Per i dag har vi avtale med ett av de store forlagene, pluss flere av de mellomstore.

 

Gode løsninger for små bibliotek

Universitetsbiblioteket i Kassel viste hvordan små og mellomstore bibliotek med liten bemanning og få økonomiske ressurser, kan drive en brukerportal for digitale medier med åpen kildekode, programvaren Goobi og eventuell tilpasning. I Kassel blir paginering supplert med foliering for historiske manuskripter og metadata-beskrivelser av historiske bilder.

Siden midten av 2011 finansierer EU og den tyske delstaten Sachsen prosjektet «finc», som skal utruste de saksiske universitetsbibliotekene med tjenesten Discovery Services, for å erstatte de tradisjonelle nettkatalogene. Sächsischen Landesbibliothek − Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) viste hvordan man – med enkle midler – kan endre Discovery.systemene, slik at de muterer til en semantisk nettløsning, en såkalt «semantic Web».

Ved universitetsbiblioteket i Mannheim har det siden høsten 2011 pågått to svært ulike Patron Driven Acquisition-prosjekter med Aggregator Ebrary og det tyske forlaget De Gruyter. Med Ebrary foregår tittelutvalget på grunnlag av differensierte profiler, og selve anskaffelsesprosessen blir automatisk utløst av brukeren. Med De Gruyter får biblioteket over en lengre periode fri tilgang til et bredt mediespekter. Innkjøp er basert på brukertall, men førstebibliotekarene har likevel det siste ordet.

E-bokportalen Ciando har utviklet en ny attraktiv og individuell tjeneste spesielt for små og mellomstore bibliotek. Biblioteket tilbyr Ciandos komplette e-bøker, og betaler bare for de titlene som faktisk ble brukt av bibliotekenes brukere. Dette eliminerer faren for feilkjøp.

Nomos forlag viste sin betaversjon av sin snart tilgjengelige «Nomos eLibrary». Alle faglitterære utgivelser for perioden 2007-2012 – om lag 3500 e-bøker – vil da bli tilgjengelige på nettet. E-boken og den trykte utgaven vil bli tilgjengelige samtidig.

 

Internasjonalt

Til slutt skal Almuth Gastinger få ordet igjen. Hun sier at de tyske bibliotekkonferansene alltid har vært svært godt organisert, og at hun hadde stort utbytte av årets konferanse.

– Det faglige nivået er høyt, og min erfaring var at alle aktuelle og viktige tema i bibliotekverdenen var med i programmet. Dette er faktisk noe jeg savner på bibliotekmøtene i Norge. Jeg liker også at de tyske bibliotekforeningene inviterer en god del internasjonale kolleger for å ha et bredere perspektiv. Ikke minst er det alltid et fantastisk rammeprogram. Noe av det beste med disse konferansene er at de er billige. Fire dager koster ikke mer enn 1000 NOK, sier dr. Gastinger.

 Powered by Labrador CMS