Pionérinnsats i Aust-Agder

Publisert Sist oppdatert

-Se hva dere har gjort! Se hva dere har fått til! hvisket en lærer til bibliotekarene, i rollen som bokpratere, mens hun betraktet elevene der de ivrige trengte seg sammen rundt bokstabelen.

Av Randi Nilsen, fylkesbiblioteksjef i Aust-Agder

I Aust-Agder er det fylkesbiblioteket; Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, som har ansvaret for Den kulturelle skolesekken. Dette har naturlig nok ført til at litteratur har en stor plass i Sekken. Fra før av har fylkesbiblioteket lang erfaring med å organisere forfatterturneer i samarbeid med Norsk forfattersentrum. Disse erfaringene var gode å ha, da turnevirksomhet i stor stil skulle startes opp.

I Skolesekken-regi brukes forfattere til ”vanlige” forfatterbesøk til alle klassetrinn, og det arrangeres skriveverksted for ungdomstrinnet. Skolene viser stor interesse for å få ”ekte forfattere” på besøk, men de etterspør også kunnskap om ny litteratur for barn og ungdom. Oppmerksomheten omkring de bedrøvelige resultatene for norske barn i leseundersøkelsene og all oppmerksomheten temaet lesestimulering har fått i det siste, har fått mange lærere til å ønske seg påfyll selv, og hjelp fra krefter utenfor skolen til å tenne barnas leselyst. De fleste lærere ”kjenner sin Lindgren”, men mange er usikre på om de har oversikt over de nyutkomne bøkene.

Det at bibliotekarer formidler litteratur i skolen er i og for seg ikke noe nytt. Mange folkebibliotek gjør her en stor innsats for skolene i sine kommuner, og ideen om å sette bokprat i system ble hentet fra Deichmanske bibliotek. Å legge bokprat inn i Skolesekken som et organisert turnetilbud er en fin måte å nå ut til et helt fylke.

”GOD BOK OG LESELYST” kalles tilbudet som går ut til skolene i Aust-Agder – med undertittel: Bibliotekarer med bokprat om nyere barne- og ungdomsbøker.
Omtalen av tilbudet fortsetter slik:
”Bibliotekarer med lang erfaring med litteratur til barn og ungdom, er engasjert som ”bokpratere”. Målsettingen er å gjøre elever og lærere kjent med nyere litteratur for barn og ungdom, inspirere til leselyst, og dermed bidra til å øke interessen for og evnen til å lese! I hver presentasjon vil ca. 8-10 bøker bli omtalt.”

Tilbudet omfatter en skoletime for en klasse eller maks. 30 elever av gangen, bokutvalget tilpasses klassetrinnene på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Skolene må melde fra hvilke klassetrinn de ønsker bokpraten til, slik at utvalget blir helt skreddersydd. To bibliotekarer gjennomfører sammen hver bokprat, og de har med ett sett av de omtalte bøkene til plassering i skolebiblioteket. For hele pakken betaler skolene kr 700 i egenandel pr time.

Bokåpnere
Fire bibliotekarer er engasjert i dette opplegget i Aust-Agder: Reidun Jordell og Ellen Sjeggestad for barnetrinnet, og Sissel Elefsen og Mari Senumstad Hauge for ungdomstrinnet. Disse fire kunnskapsrike ”bokåpnerne” har lang erfaring fra bibliotek, samt to av dem mange års erfaring som lærere. I planlegging og forberedelser arbeider de delvis i team alle fire, og delvis to og to. I tillegg kommer selvsagt utallige lesetimer for hver enkelt. Når man pløyer bokhøsten for de siste par årene og ender opp med et utvalg på 8-10 bøker i hver presentasjon, ligger det et omfattende arbeid bak. Fylket inneholder både bokmåls- og nynorskkommuner, og dette har vært tatt hensyn til i bokutvalget. Begge teamene har vært kritisk vurdert i prøvetimer før turnestart.
Interessen fra skolene har hittil vært stor; høsten 2003 omfatter turneplanene 18 bokprattimer i barneskolen, og 11 i ungdomsskolen. For våren 2004 er det planlagt 21 timer for barnetrinnet og 16 for ungdomstrinnet. Skolene må levere skriftlig tilbakemelding for hvert turnebesøk. Så langt har rapportene vært overveldende positive. Eksempelvis skriver en skole:

” Veldig fin opplevelse for alle. Fint gjennomført, god respons – mange ville lese etterpå. Bra tiltak.”

En annen skole skriver bl a:

”Bibliotekarene var svært gode til å engasjere elevene, som i etterkant står i kø for å låne noen av bøkene.”

Bokpraterne våre har gjort en pionerinnsats i eget fylke. De har vært ”modige maur” som har all grunn til å være stolte av innsatsen! En sak er å være vant til å formidle til barn og unge, og å holde seg oppdatert på litteratur fordi det er en naturlig del av det daglige arbeidet i biblioteket. En helt annen sak er å bli markedsført som profesjonell med kvalitetsstempel, forplikte seg til å formidle etter et fastsatt opplegg og å bli skriftlig evaluert av mottakerne – som attpå til betaler for tilbudet!

På kryss og tvers
Hvordan har så bokpraterne opplevd den første sesongen med oppdrag for Den kulturelle skolesekken? De har reist fylket på kryss og tvers, til små og store skoler. Stort sett har de blitt godt mottatt på skolene og har møtt forberedte elever, men de har også opplevd det motsatte. – Det er viktig at opplegget er så solid at det kan stå på egne bein, sier de. – Vi kan ikke regne med verken forberedelser eller oppfølging fra skolene – selv om det er fint å se at mange skoler vet å utnytte dette tilbudet i sine egne opplegg. Denne oppfatningen underbygges av en bemerkning i en av tilbakemeldingene fra skolene, en av de større skolene som hadde bedt om flere timer:

”Dessverre hadde ikke alle klassestyrerne vært gode til å informere den aktuelle lærer om hva som skulle foregå, så noen ganger tok det litt tid å komme på plass.”

Bokpraterne har også møtt virkelig imponerte lærere, som vedkommende som etter endt bokprat hvisket til bibliotekarene, mens hun betraktet elevene der de ivrige trengte seg sammen rundt bokstabelen:

– Se hva dere har gjort! Se hva dere har fått til!

En av kommunene der turnebesøkene var svært godt forberedt, var Bykle øverst i Setesdalen. Her var det biblioteksjef Kristin Stolpestad som hadde sikkert grep om både forberedelser og gjennomføring. Hovedbiblioteket er kombinasjonsbibliotek med Bykle skules bibliotek, og her er bibliotekbruk godt innarbeidet i skolens rutiner. Likevel (eller kanskje nettopp derfor?) var det populært med bokpratere fra Skolesekken. Den andre skolen i Bykle, som også er den aller nordligste skolen i fylket, Fjellgardane skule på Hovden, tok likevel prisen. Der kom elevene direkte fra lesevake på Hovden høyfjellshotell, påspandert av hotellet som takk for fin innsats som søppelryddere. Selv om elevene hadde lest ”hele natta” var de like opplagte på mer litteratur, og fulgte våkent med på Ellen og Reiduns bokpresentasjoner.

Bokpraterne rapporterer om en travel sesong, som har krevd mye. Men de forteller også at denne innsatsen har gitt mer energi til det daglige arbeidet. – Når vi holder på, blir vi rett og slett litt ”gira”! sier de. Og kunnskapen de erverver seg ved å gjøre seg så godt kjent med den nye litteraturen er jo i seg selv en stor kompetanseheving.

Bokpraterne var i utgangspunktet engasjert for bare ett semester, men alle fire har sagt ja til å fortsette til våren. Tilbudet om bibliotekarer som bokpratere på turne ser ut til å ha kommet for å bli i Aust-Agder.

– Vi har gjort nyttige erfaringer med dette forsøket, sier bibliotekrådgiver Ruth Skjævestad, som er igangsetteren bak tiltaket. ”God bok og leselyst” fortsetter som tilbud i Den kulturelle skolesekken, i tillegg har vi planer om å videreføre erfaringene i et prosjekt som er planlagt igangsatt i 2004, i samarbeid med Fylkesmannens Utdannings- og familieavdeling. Nærmere detaljer røpes foreløpig ikke!

Så kanskje det blir ”fortsettelse i et senere nr.”?

 

Powered by Labrador CMS