På tide å åpne biblioteket for brukerne?

Publisert Sist oppdatert

I Danmark har de 106 selvbetjente bibliotek, i Norge tviholder bibliotekarene på nøklene til lokalene. Kanskje det er på tide å slippe kontrollen – og gi biblioteket til innbyggerne?

Danmark har de 106 selvbetjente bibliotek, i Norge tviholder bibliotekarene på nøklene til lokalene. Kanskje det er på tide å slippe kontrollen – og gi biblioteket til innbyggerne?

Sommeren er reisetid. Jeg har nylig vært en tur på Jylland og besøkt biblioteket i Sindal, en liten by rett vest for Frederikshavn. Her var det bibliotekbrann for noen år siden. Selve bygningen som var av mur, ble stående, men alt innvendig brant opp. Hell i uhell var at det ga kommunen en mulighet til å starte på nytt. Resultatet har blitt et lyst, luftig og tiltalende bibliotekrom i hvitt og grønt hvor naturen og markens grøde er et gjennomgangstema. Noe som harmonerer godt med det frodige landskapet Sindal er en del av.

I tillegg til ”total makeover” har biblioteket fått sterkt utvidet åpningstid, som skyldes at det har innført selvbetjening i tillegg til ordinær åpningstid. Det ser for meg ut til å være et genialt opplegg for å oppnå mest mulig brukervennlighet og tilgjengelighet.

Selvbetjente bibliotek vokser som lupiner i Danmark. Det finnes i dag 106 av dem. Det dreier seg foreløpig først og fremst om nokså små bibliotek med begrenset åpningstid. Biblioteket i Sindal er et godt eksempel. Det holdt åpent litt over 20 timer i uka og det var økonomisk umulig å utvide åpningstiden. Ved å innføre selvbetjening etter ordinær åpningstid holder biblioteket i Sindal nå sine dører åpne for publikum over 70 timer i uka. Både de ansatte og brukerne er fornøyd – besøk og utlån har skutt i været.

Danmarks biblioteknestor, Jens Thorhauge som nå takker av etter lang tjeneste, kaller i et intervju i Perspektiv (April 2012) de åpne bibliotek for ”et vidunderlig gennembrud for en ny tænkning” og en ”stor sejr for bibliotekerne, der turde give slip på det totalt bibliotekarejede bibliotek og give biblioteket til borgerne.”

I Norge har det forelløpig ikke skjedd mye på dette området. Da de ansatte ved Sindal spurte meg om hvorfor, fant jeg ikke noe godt svar. Skyldes det skepsis til å slippe brukerne inn i biblioteket på egenhånd, en frykt for å miste den tradisjonelle kontrollen? Eller skyldes tregheten bare det at nye ideer trenger modningstid? Jeg håper det siste. Sving innom et selvbetjent bibliotek hvis du er på ferie i Danmark i sommer. Sjansen for å bli imponert er overhengende.

Det kommer mer om åpne / selvbetjente bibliotek i Bok og Bibliotek nr 4/2012.

– Odd Letnes, red.

Powered by Labrador CMS