Om Bok og Bibliotek

Publisert Sist oppdatert

Bok og Bibliotek ble etablert i 1934 som en videreføring av For Folke- og Barneboksamlinger (1907) og For Folkeoplysning (1916). Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk – for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Bok og Bibliotek har et ansvar for å bidra til en bibliotekfaglig offentlighet, ved å stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren.

Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten. .

Debattinnlegg og innkjøpte artikler uttrykker ikke nødvendigvis Bok og Biblioteks mening.

Bladet utkommer 5 ganger i året med et kontrollert opplag på 3450 eksemplarer.

Her kan du se leserundersøkelsen fra 2016.

Ønsker du abonnement?

Postadresse:

Bok og Bibliotek, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Kontakt:

Ansvarlig redaktør: Odd Letnes

41 33 77 86  odd.letnes@bokogbibliotek.no

Bok og Bibliotek utgis av ABM-media AS, som også gir ut Museumsnytt.

Powered by Labrador CMS