Nyskapende og kontroversielt i Oppland

Publisert Sist oppdatert

I den kommunale budsjettkampen om penger taper ofte biblioteket når politikerne for eksempel må velge mellom helse- og sosialtjenester og bibliotek. Kanskje kan private sponsormidler bidra til å styrke bibliotekene i en tid hvor kampene om de offentlige kronene bare vil øke?

I den kommunale budsjettkampen om penger taper ofte biblioteket når politikerne for eksempel må velge mellom helse- og sosialtjenester og bibliotek. Kanskje kan private sponsormidler bidra til å styrke bibliotekene i en tid hvor kampene om de offentlige kronene bare vil øke?

Da ansatte ved Oppland fylkesbibliotek jobbet med bibliotekstatistikken for folkebibliotekene i Oppland for 2013, så de at det var store variasjoner når det gjaldt bibliotekenes økonomi og utlån og besøk. Dette utløste følgende spørsmål: Er det noen sammenheng mellom bruken av bibliotekene og bibliotekenes medie- og personalressurser?

 – Vi har landet på en positiv konklusjon, forteller prosjektleder Øystein Stabell, som også er rådgiver ved Oppland fylkesbibliotek. Han presiserer: – Det er ingen andre faktorer enn bibliotekenes økonomi som i så stor grad sikrer en høy bruk av bibliotektjenestene.

– Vi finner det samme mønsteret i hele Norden. Finland er helt klart på topp når det gjelder utlån og besøk per innbygger, takket være høye bevilgninger. I Norge, hvor bevilgningene ligger på 60 prosent av de finske, er tallene for bibliotekbruk atskillig lavere, sier Stabell og legger til:

– Finland og de kommunene i Norge som bevilger mye penger til bibliotek, viser hvor stort potensiale det er for mange folkebibliotek i Norge dersom økonomien hadde vært bedre.

 

Kontroversielt

Regjeringen mener at det offentlige ikke alene bør ha ansvaret for finansiering av kulturlivet. Regjeringen ønsker derfor å se nærmere på hvordan det kan være mulig å få mer privat kapital inn i kulturlivet, ikke til erstatning for offentlige midler, men som et supplement.

Dette ga Oppland fylkesbibliotek ideen om å utvikle et prosjekt som skal undersøke i hvilken grad og på hvilken måte det er mulig å få private sponsormidler inn i biblioteksektoren. Og på hvilken måte kan slike midler gi bedre og utvidede bibliotektjenester?

Prosjektet er nyskapende, mener fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter. Det er heller ingen tvil om at det er kontroversielt.

– Vi er vant til å se på folkebiblioteket som et offentlig gode som fullt og helt har vært finansiert av offentlige, først og fremst kommunale, midler. Dette har vært en hjørnestein i demokratiet hvor målet har vært nøytralitet og et likt tilbud av bibliotektjenester til alle borgere. Noen vil spørre om dette vil kunne påvirkes og i verste all undergraves dersom næringslivet får slippe til med penger og interesser.

– Ja, hva tenker dere om det? Det er jo et relevant spørsmål?

– Det er det i høyeste grad, er Nyseter og Stabell enige om. Prosjektleder Stabell fortsetter:

– Prosjektets overordnede mål er å utvikle en høyere bevissthet omkring sponsing, slik at man blir i stand til å inngå gode sponsoravtaler mellom kommunens bibliotek og næringslivet eller andre private økonomiske aktører. Biblioteket skal ikke la seg styre av private interesser. Men på den annen side kan det hende at private aktører har ideer om bibliotekvirksomhet, som vi i det offentlige ikke ser og som kan komme brukerne til gode.

For å nå målet vil man i prosjektet hente inn forskjellige typer kunnskap og ekspertise. Blant annet vil lektor og forsker Henrik Jochmumsen ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Universitet i København, delta på en work shop om prosjektet nå i vår. 

 

FAKTA

Prosjektet «Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek» har flere mål.

Hovedmål 1 er formulert slik: «Prosjektdeltakerne har inngått gode sponsor-avtaler til kommunens folkebibliotek.»

Det er også et mål at prosjektet skal ha en stor overføringsverdi, slik at det kan komme hele bibliotek-Norge til nytte.

Dette er formulert i Hovedmål 2: «Interesserte biblioteksjefer i Norge skal, gjennom prosjektet, ha opparbeidet seg et godt grunnlag for å mestre og inngå sponsoravtaler til sine bibliotek.»

Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek v/fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter.

Prosjektleder: Øystein Stabell, rådgiver, Oppland fylkesbibliotek.

Prosjektet har videre en prosjektgruppe og en styringsgruppe. I prosjektgruppen finner vi følgende deltakere:

Lillehammer bibliotek

Lillehammer litteraturhus

Gjøvik bibliotek og litteraturhus

Vestre Toten folkebibliotek

Prosjektet går i 2015 og 2016, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

 

Gamle tanker i norsk politikk

«Det offentliges politikk når det gjelder sponsing av idretts- og kulturaktiviteter er at dette i dagens samfunn må sees som en naturlig del av finansieringen. Det er imidlertid viktig at hverken sponsingen – eller tilskudd fra det offentlige – gir uheldige føringer på utøvelsen av de aktiviteter som sponses.»

Fra en tale av kommunal- og arbeidsminister
Gunnar Berge (Ap) i 1995.

 

— Av Odd Letnes, redaktør

 

Powered by Labrador CMS