Nye Deichman – dialogen i gang

Publisert Sist oppdatert

Foreløpig har det meste av prosessen rundt nye Deichmanske bibliotek vært
intern saksbehandling i Oslo kommune. Men i løpet av senhøsten og 2009 vil
viktig milepæler bli hamret på plass.

 

– Odd Letnes, red.
Foreløpig har det meste av prosessen rundt nye Deichmanske bibliotek vært
intern saksbehandling i Oslo kommune. Men i løpet av senhøsten og 2009 vil
viktig milepæler bli hamret på plass.

 

– Av Odd Letnes, red.

 

Det har allerede lenge pågått en
dialog mellom Deichmans fagmiljø og Prosjektkontoret, som begge er en del av
Kulturetaten i Oslo kommune, forteller prosjektleder Espen Dag Rydland. En
dialog om de store flatene i puslespillet: Hvor mange kvadratmeter
publikumsareal vil det bli behov for, hvor mye kontorplass, hvor stort magasin
og så videre.

      –
Det er ikke størrelsen på kafeen, dataspillavdelingen eller antall reoler, som
er dagens tema. Detaljene skal på plass senere, etter at arkitektkonkurransen
er gjennomført og tegningen kan begynne, sier Rydland.

      Han
legger til at det også blir en utfordring å finne de riktige "naboene" til
Deichman i det nye biblioteket. – Bygget blir større enn det Deichman vil ha
behov for, og det blir viktig at HAV Eiendom AS, som eier arealene, finner
eiere/leietakere som kan spille opp mot det nye hovedbiblioteket. Her er vi i
samme situasjon i som i Århus, hvor det nye biblioteket kommer til å romme bare
ca to tredeler av hele det nye Multimediehuset (se BoB 4/08, s. 20).

      –
Hva blir utfordringene for din avdeling framover?

      –
Det blir å tilrettelegge for at Deichman og Oslo får det flotte
hovedbiblioteket vi alle ønsker.

 

Vinnerkåring mai 2009

Idet denne utgaven av Bok og
Bibliotek går i trykken, vil listen på arkitektkontorene som får delta, bli
offentliggjort. For begge Bjørvika-instistusjonene – Munch-museet og
Stenersenmuseets samlinger og Deichman – er det snakk om til sammen 40
arkitektfirmaer, fordelt på 20 til Munch-museet og 20 til Deichman.

      I
neste runde blir disse utvalgte arkitektkontorene invitert til å levere sine
forslag, med frist 25. februar. Forslagene vil bli utstilt offentlig på et
egnet sted i Oslo. I mai 2009 vil vinneren bli kåret.

 

Eier eller leie?

Innen utgangen av 26. mai vil Oslo
kommune også måtte ta stilling til om de skal kjøpe eller leie bygningene til
de nye institusjonene.

      –
Vi har fått opsjon fra HAV Eiendom AS om å kjøpe tomt eller kjøpe/leie ferdig
bygg fram til og med 26. mai, sier Rydland.

      –
Vil det ikke være lurt for kommunen å eie?

      –
Det vil politikerne ta stilling til. Men det er flere måter å se det på. Ved å
leie vil ikke kommunen måtte reise så mye kapital i én vending. Og dersom for
eksempel Deichman om 40 år skulle finne ut at biblioteket i Bjørvika ikke
lenger er tilpasset samtidens behov, vil det være mer fleksibelt for kommunen å
leie.

 

I mål til rett tid

Det er blitt sagt at
trafikkmaskinen, hvor det nye biblioteket skal ligge, kanskje ikke vil bli
revet før i 2011/2012. Rydland mener at det ikke vil skape forsinkelser for
Deichman.

      –
Dersom alt er klart på papiret, og vi kan starte gravemaskinene i løpet av
2012, kan vi kanskje ha et bibliotek ferdig til åpning i 2015.

 

 

Powered by Labrador CMS