Vidar Lund i Norsk bibliotekforening
Vidar Lund.

Ny leiarperiode for Vidar Lund

– Kan bli ein avgjerande periode for biblioteka, seier Vidar Lund i det han tek fatt på ein ny periode som leiar for Norsk Bibliotekforening.

Publisert Sist oppdatert

Under landsmøtet 25. mars blei Vidar Lund attvald som leiar, og tek fatt på ein ny periode som leiar av hovudstyret i NBF.

. – I år kjem det ei ny boklov, bibliotekstrategien skal reviderast og det skal kome ein ny leselyststrategi. Da er det viktig for heile samfunnet at biblioteka framleis får utføre oppdraget sitt med å gi tilgang til og formidle litteratur, kunnskap og informasjon både fysisk og digitalt, seier han i ei pressemelding.

Landsmøtet vedtok tre resolusjonar som peikar på at biblioteka må ha rett til å formidle og låne ut litteratur i alle format. Biblioteka må òg ha rett til å drive høgtlesing i det fysiske rommet. Til sist vedtok landsmøtet ein resolusjon som understrekar biblioteksjefen sin rett til å vurdere kva som er relevante arrangement i bibliotekrommet.

– Dei tre resolusjonane understrekar at biblioteka må ta og få ein viktig plass i brytningstida mellom den fysiske og digitale formidlinga av kunnskap og kultur, og at det er viktig at biblioteka er uavhengige aktørar på vegner av dei som bur i lokalsamfunnet, går på skulen eller universitetet, seier Lund.

Landsmøtet avslutta Bibliotekmøtet 2022, der over 500 deltok.

Elles i styret vart Helene Voldner frå Oslo valt som nestleiar. Resten av styret er Heidi Hovemoen (Viken), Birgithe Schumann-Olsen (Innlandet), Karianne A. Aam (Innlandet), Trud Berg (Nordland) og Terje Håkstad (Troms og Finnmark). Varamedlemene er Nisrin Maktabi Barkouki (Oslo), Tina Halkinrud (Viken) og Mari Hopland (Viken).

 

Powered by Labrador CMS