Ny boklov på veg

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skal leie utgreiingsarbeidet på veg mot ei ny boklov.

Publisert Sist oppdatert

Som ei av sine aller fyrste gjerningar som ny kulturminister, har Anette Trettebergstuen (AP) sett i gang arbeidet med ei ny boklov. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre er sett til å leie utgreiingsarbeidet i forkant.

– Ei oppdatert boklov og eit verkemiddelapparat tilpassa dagens bokmarknad er avgjerande for å sikre litteraturen, lesing og eit godt bibliotektilbok i framtida. Eg ser fram til å bidra til å bygge ei plattform for det norske litterære systemet dei neste tiåra, seier Sira Myhre i pressemeldinga frå regjeringa.

Under Stoltenberg-regjeringa vart det utarbeidd eit forslag til ny boklov i 2013, den vert ein del av grunnlaget for arbeidet med ei ny lov. Men på åtte år har mykje skjedd i bokbransjen, og kulturministeren understrekar at ein må jobbe med å oppdatere lova til dagens marknad.

Saka vert oppdatert.

Powered by Labrador CMS