Utgave: 4/2023

Notisar

Nytt norsk fagnettverk – for deg?

Den 24. oktober gjennomførte Norsk nettverk for digital humaniora og kulturorganisering (DHKO) sin første konferanse noen sinne, i Georg Sverdrups hus på Universitetet i Oslo.

Det nystartede nettverket planlegger årlige konferanser, forskningssamarbeid, phd-kurs og tematiske tidsskriftutgivelser, for å nevne noe.

Ifølge nettsiden dhko.no er dette en løst organisert gruppe av akademikere som har interesse for digital humaniora. Dette innbefatter humanistiske perspektiver på det digitale, digital teknologi og på digitalt materiale, og bruk av software og digitale metoder for analyse og tolkning i humanistisk orientert forskning.

Siden humanistisk materiale ofte har en tilknytning til arkiver, biblioteker og museer har nettverket til hensikt å situere seg i ABM-feltet og knytte forskningen opp mot, og med, kulturog informasjonsinstitusjoner. Nettverket er åpent for akademikere i bred forstand, og det kreves ingen tilknytning til en bestemt institusjon. Medlemskap er gratis, og innmelding skjer via nettsiden dhko.no.

Språkkafé i 1957

«Rjukan bibliotek vil gi de ungarske flyktningene undervisning i norsk,» skriver Rjukan Arbeiderblad. Språkvanskene byr på store problemer for de ungarske flyktninger og de som har dem i arbeid. Det er derfor av stor betydning at de lærer seg litt norsk på fort som mulig, og det vil det forhåpentlig nå bli anledning til etter at Arbeidskontoret har tatt opp saken med Rjukan bibliotek.

Fra spalten «Nytt fra bibliotekene» i Bok og Bibliotek 2/1957

Går av som deichman-direktør

«Etter 14 år med intens utvikling av Deichman til å bli et av planetens fremste folkebibliotek ville jeg egentlig bare henge sammen med denne gjengen som har fått til dette og ta det videre,» skriver Skansen på sin egen Facebook-side.

– Knut Skansen er en strategisk, klok og empatisk leder som tenker visjonært om institusjonen han leder. Det han har fått til med Deichman, som i dag er Norges største kulturinstitusjon, viser hans evne til å gjennomføre store omstillinger og skape noe nytt, sier Oslo-filharmoniens styreleder, Kristin Skogen Lund ifølge ballade.no.

Knut Skansen (53) blir sjef for Oslo-filharmonien. Nå skal han lede arbeidet med å få realisert et nytt konserthus i hovedstaden.

Powered by Labrador CMS