Norsk bibliotekforening: – Gode styringssignaler

Publisert Sist oppdatert

Stortingsmelding 23 (2008-2009). – Selve tittelen på meldinga stadfester det viktige
samfunnsoppdraget bibliotekene har: "Kunnskapsallmenning, møtestad og
kulturarena". Dette plasserer bibliotekene sentralt for hele befolkningen,
understreker Norsk bibliotekforenings (NBF) leder Anne Hustad i en
pressemelding 17.4.2009.

 
Stortingsmelding 23 (2008-2009). – Selve tittelen på meldinga stadfester det viktige
samfunnsoppdraget bibliotekene har: "Kunnskapsallmenning, møtestad og
kulturarena". Dette plasserer bibliotekene sentralt for hele befolkningen,
understreker Norsk bibliotekforenings (NBF) leder Anne Hustad i en
pressemelding 17.4.2009.

– Stortingsmeldingen er forpliktende, og vi har nå nettopp hørt Kulturminister
Trond Giske (NRK P2, Kulturnytt i dag kl 16.30) love at det skal satses nok
penger på gjennomføringen. Jeg er godt fornøyd med at dette er en
stortingsmelding som omfatter hele biblioteksektoren.  

– Norsk Bibliotekforening finner igjen mye av det som vi
ønsket oss av meldingen og som vi har spilt inn i høringssvar og i møter med
departementene, og jeg ser at en rekke tiltak som har vært diskutert i
biblioteksektoren lenge nå er "kvittert ut" i denne meldingen.

Jeg synes meldinga klarer å ta tak i mange av de aktuelle og
vanskelige spørsmålene som biblioteksektoren har slitt med de siste årene. Og
ikke minst at meldinga gir noen gode styringssignaler for årene fremover. 

– Vi tolker meldinga slik at det gis grønt lys for å få
ferdig et moderne norsk Samsøk snarest mulig, etter mønster av "bibliotek.dk". – Det gis
også klarsignal for at bibliotekene skal kunne låne ut e-bøker såsnart alle
formaliteter er på plass. Dette er viktige saker å få på plass snarest. 

– Vi er nok mer skeptiske til forslaget om at fylkesbibliotekene
ikke lenger skal være lovpålagte institusjoner. Selv om det sies i meldinga at
fylkesbibibliotekenes utviklingsoppgaver skal ivaretas av fylkeskommunen, er vi
redd dette i fremtiden vil bli budsjettmessige dragkamper på linje med
bokbusser og bokbåten. 

– Vi er også glad for at meldinga understreker viktigheten
av å skolebibliotekene, og tar ansvar for oppfølgingen av det nasjonale
programmet for skolebibliotekutvikling som Kunnskapsdepartementet og
Utdanningsdirektoratet har satt i gang fra og med i år. 

– Som helhet skulle vi nok ønsket oss at flere av tiltakene
ble presentert som konkrete forslag, og ikke bare at de skal
"vurderes" eller "utredes nærmere". Hvis man tar
utredningen på ordet, står biblioteksektoren foran formidable utredningsoppgaver
som krever både ressurser og stor samarbeidsvilje. 

– For at Regjeringens visjoner for framtidas biblioteker
skal bli realisert, bl.a. gjennom interkommunalt og regionalt samarbeid, trengs
det store årlige bevilgninger til de stimuleringsmidlene som Regjeringen
foreslår. 

På pressekonferansen sa kulturminister Giske at "nest
etter Språkmeldinga er disse to (Bibliotekmeldinga og
Digitaliseringsmeldinga) de viktigste". Det må også komme til uttrykk
i budsjettsammenheng for å kunne bli det Løftet som bibliotekene så sårt
trenger! 

– Når det gjelder Digitaliseringsmeldinga så støtter vi
regjeringens forslag om å plassere Nasjonalbiblioteket sentralt i det videre
arbeidet med å digitalisere den kulturelle nasjonalarven. De har utviklet den
ypperste kompetansen på området. Det er også et godt forslag å etablere et
særskilt råd for samordning av digitaliseringsarbeidet.

 

 

 

Powered by Labrador CMS