Nordiske ungdommers leselyst og leseferdigheter avtar

Publisert Sist oppdatert

Leselysten blant elever i de nordiske landene har gått ned, spesielt blant guttene. I undervisningen bør det legges større vekt på å tilby litteratur som appellerer til både gutter og jenter, sier forskere som på oppdrag fra Nordisk ministerråd har videreanalysert de nordiske PISA-resultatene.

 

Leselysten blant elever i de nordiske landene har gått ned, spesielt blant guttene. I undervisningen bør det legges større vekt på å tilby litteratur som appellerer til både gutter og jenter, sier forskere som på oppdrag fra Nordisk ministerråd har videreanalysert de nordiske PISA-resultatene.

«Northern Lights on PISA 2009 – Focus on reading» er den fjerde nordiske forskningsrapporten der man søker etter forklaringer og gir forslag til løsninger i et nordisk perspektiv. Analysen behandler PISA-rapporten fra 2009, som fokuserer på leseferdigheter. Norske og islandske elever greier seg bedre enn i undersøkelsen fra 2006, mens Sverige har gått tilbake og nærmer seg de laveste resultatene sammen med Danmark.

Leseferdighetene henger sammen med både leselysten og mangfoldet av litteratur. Ettersom de fleste språklærerne i Norden er kvinner, bør lærerne legge spesiell vekt på å tilby lesning som appellerer til guttene, konstaterer forskerne. Gutter må også få mulighet til å møte engasjerte mannlige lesere som kan dele guttenes leseglede og stimulere vitebegjæret.

For å gjøre noe med manglene i faktiske leseferdigheter anbefaler forskerne lesetrening gjennom alle stadiene av grunnskolen. På den måten kan man unngå at elever hopper av skolen eller videregående utdanning, noe som videre øker risikoen for arbeidsledighet.

Videre konstateres det at foreldrenes engasjement i lesetreningen er viktig. Uavhengig av etnisk bakgrunn greide alle elever med foreldre som leste regelmessig for dem da de gikk i første klasse, seg bedre i PISA-lesetesten som 15-åringer. Av politisk interesse er det at skoler som er etnisk heterogene, viser bedre resultater.

«Northern Lights on PISA 2009 – Focus on reading» gir også en oversikt over hvordan de nordiske skolesystemene har utviklet seg de siste 20 årene, samt kobler utviklingen i de nordiske leseresultatene med samfunnsendringer og konkrete politiske initiativer.

PISA står for Programme for International Student Assessment. Undersøkelsen gransker hvor godt 15-åringene kan bruke sin kunnskap i dagens informasjonssamfunn.

 

Kilde: Pressemelding fra Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd 23.1.2012

 


Powered by Labrador CMS