– Dette er en stor dag for lesere av alle slag, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery da den nye Bokhylla-avtalen ble presentert fredag den 13. oktober.

Nettbiblioteket sikret for to nye år

Snart vil publikum få digital tilgang til alle bøker som er utgitt i Norge fram til og med 2005 gjennom Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek. Den nye Bokhylla-avtalen omfatter 400 000 rettighetsbelagte norske bøker. Det er 175 000 flere enn i dag.

Publisert Sist oppdatert

– Vinnerne er innbyggerne i Norge, sa nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre da den nye Bokhylla-avtalen ble presentert fredag 13. oktober.

Nasjonalbibliotekaren mener at det norske Nettbiblioteket nå vil bli verdens desidert beste digitale bibliotek for egen befolkning.

– Det er helt unikt i verden, sa Sira Myhre.

En gave til alle

Den nye Bokhylla-avtalen er inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor. Regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved å utvide Bokhylla-avtalen, som en del av bibliotekstrategien. Kulturminister Lubna Jaffery var med da avtalen ble signert under en happening på Nasjonalbiblioteket.

– Dette er en stor dag for lesere av alle slag, ikke minst for elever og forskere, sa hun.

Kopinors administrerende direktør, Hege Munch Gundersen, kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Foto: Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket

– Bokhylla er, akkurat som folkebibliotekene selv, en gave til alle. Den sikrer at vi alle får enda friere tilgang til enda mer av den uendelig store rikdommen som litteraturen og kulturarven vår er. Bokhylla er en sentral del av infrastrukturen for norske bibliotek. Dette er et viktig steg for å realisere de nye målene vi har satt i bibliotekstrategien, sa Jaffery.

13 år gammel avtale

Nettbiblioteket på Nasjonalbibliotekets hjemmeside vil med den nye avtalen omfatte 400 000 rettighetsbelagte norske bøker som vil være åpne for alle norske IP-adresser. Det er 175 000 flere titler enn i dag, og favner fem flere år enn den forrige avtalen, som omfattet bøker utgitt til og med år 2000.

Den første Bokhylla-avtalen ble inngått mellom Nasjonalbiblioteket og rettighetshaverne ved Kopinor i 2012.

Kilder til kunnskap

Å sikre publikum fri tilgang til den norske litteraturarven er viktig, ifølge kulturministeren. Ikke minst i en tid da internett og sosiale medier flommer over av mer eller mindre korrekt informasjon.

– Nettbiblioteket samler alle titlene og gjør dem tilgjengelig for alle nordmenn. Vi kan søke og finne informasjon uansett om vi sitter i Alta eller i Bergen. Det er viktig i et demokrati-perspektiv, sier statsråden til Bok & bibliotek.

– Kunnskapsdannelse er helt avgjørende i et demokrati, noe jeg opplever som stadig mer meningsfylt å si høyt, uttalte Kopinor-direktør Hege Munch Gundersen da ny Bokhylla-avtale ble lagt fram på Nasjonalbiblioteket fredag 13. oktober. Foto: Gorm K. Gaare / Nasjonalbiblioteket

Kopinors administrerende direktør, Hege Munch Gundersen, understreker at vår nasjonale litterære kulturarv er en sentral del av framtidig kunnskapsdannelse.

– Kunnskapsdannelse er helt avgjørende i et demokrati, noe jeg opplever som stadig mer meningsfylt å si høyt, sier Gundersen.

Øker med 14,5 millioner kroner

Kopinor-direktøren representerer forfattere og utgivere som blir kompensert for at materialet blir gjort tilgjengelig for alle. Med utvidelsen økes betalingen fra 17 til 24,5 millioner kroner. Det er drøyt 14,5 millioner mer enn Nasjonalbiblioteket i utgangspunktet budsjetterte med for 2024, etter de varslede kuttene.

Ved inngangen til 2023 var nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre nemlig bekymret. Statsbudsjettet ga Nasjonalbiblioteket langt mindre å rutte med enn tidligere år. Innsparingene ble anslått til å ligge rundt 20 millioner kroner. Sira Myhre varslet kutt i tjenester, inkludert Nettbiblioteket, og redusert publikumstilbud.

Bibliotekarer, forfattere og stortingets kulturkomite var blant dem som da kom på banen og jobbet for å redde Nettbiblioteket.

Med ny avtale følger penger

Den nye Bokhylla-avtalen sikrer ikke bare tilbudet, men den innebærer også en utvidelse med mange flere bøker. Avtalen gjelder til og med 2025, og kulturministeren forsikrer overfor Bok & bibliotek at regjeringen vil finne midler til å følge opp avtalen.

– Når vi inngår en ny avtale, ligger det implisitt at det følger penger med. Vi skal betale for det, men hvordan vi skal løse det fra statsbudsjett til statsbudsjett, får vi komme tilbake til. Det viktigste nå var å få en avtale på plass og enda bedre: Avtalen er utvidet. Det er jeg veldig glad for, sier kulturminister.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre mener at Nettbiblioteket er kommet for å bli.

– Nettbiblioteket er blitt en veldig viktig del av den norske bibliotekstrukturen og bibliotektilbudet. Den nye Bokhylla-avtalen bekrefter det. Nå har vi en avtale for 2024 og 2025, og så er jeg sikker på at det løser seg etter det, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til Bok & bibliotek.

Powered by Labrador CMS