Nasjonalbiblioteket offentliggjør Nordområdetall

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalbiblioteket letter på sløret og gir midtveistall fra Nordområde-prosjektet. Blant annet viser undersøkelsen at 62 % av bøkene og
tidsskriftene som er besøkt det første året, er eldre enn 11 år. 8 % av
de besøkte titlene er 1-2 år.

 

– Av Odd Letnes, redaktør 

62 % av bøkene og
tidsskriftene som er besøkt det første året av er eldre enn 11 år. 8 % av
de besøkte titlene er 1-2 år. Nasjonalbiblioteket presenterte i juni de første
tallene fra pilotprosjektet om Nordområdene, ett år etter oppstart.

 

– Av Odd Letnes, redaktør

 

Nasjonalbiblioteket inngikk i 2006
avtaler med representanter for rettighetshaverne om å legge ut rettighetsbelagt
materiale på nettet i fulltekst, i det såkalte Nordområde-prosjektet. Prosjektet
ble lansert 24. April 2006, og tallene i denne oppsummeringen er per 24. april 2008.

     Prosjektet
ble, som navnet sier, avgrenset til å romme litteratur omkring Nordområdene som
geopolitisk område, og utvalget omfattet bøker og tidsskrifter, fag- og
skjønnlitteratur.

     Målet
med prosjektet er å studere brukeratferd, teknologiske løsninger,
lenkeproblematikk, avtalemekanismer og så videre.

     –
Ved hjelp av dypanalyse av loggfilene for selve bruken av det digitale
materialet har Nordområdet-prosjektet allerede ett år etter oppstart, gitt
verdifull informasjon om brukernes atferd når de søker og bruker litteratur på
nettet, sier Stig Bang ved Nasjonalbiblioteket.

 

Erfaringer etter 1 års drift

(24.6.07-24.6.08)

Brukerundersøkelsen er basert på
394 boktitler og 230 tidsskriftartikler (til sammen 634 titler).

Dette utgjør
71 425 boksider og 10 048 artikkelsider.

 

Antall besøk

Bøker: 3798

Artikler: 1463

 

Antall verk besøkt

Bøker: 308, dvs 78 % av de
som var med i prosjektet

Artikler: 192, dvs 83 % av de
som var med i prosjektet

 

Samlet antall sidevisninger

Bøker: 23 014

Artikler: 4739

 

Antall sidevisninger per besøk i snitt

Bøker: 5,23

Artikler: 2,02

I 56 % av titlene er 1-20
prosent vist fram.

 

Bruk etter utgivelsesår (basert på de 280 mest viste titler)

1-2 år – 8 prosent

3-6 år – 12 prosent

7-11 år – 17 prosent

Eldre enn 11 år – 62 prosent

 

Bruk etter tema og sjanger (basert på de mest 100 mest viste titler,
både bøker og tidsskrifter)

Skjønnlitteratur – 9 %

Faglitteratur – 91 %

Nordområdet-prosjektet ble lansert
24 april 2007. Tallene er hentet fra en evaluering per 24. April 2008. Tjenesten
ble lenket til en rekke søkemotorer i januar 2008. Etter det viste tallene for
besøk og sidevisninger en betydelig økning.

     Resultatet
av brukerundersøkelsen er en rent kvantitativ kartlegging. Ved pilotprosjektets
avslutning (2009) tas det sikte på å utarbeide en samlet evaluering som i
tillegg vil inneholde en kvalitativ analyse.

 

Finnes det en norsk "lang hale"?

At 78 % av bøkene og 83 % av
tidsskriftene er besøkt, dokumenterer at tjenesten har vært interessant for
brukerne, fremgår det av et notat fra Nasjonalbiblioteket.

     At
62 % av titlene som er besøkt, er utgitt første gang for 11 år siden eller
tidligere, kan signalisere at internett er en effektiv distribusjonskanal for
litteratur, særlig for slikte titler som er vanskelig å få tilgang på annen
måte.

     "Det
ser også ut til at det er god spredning i fagområdene det vises interesse for. Det
faktum at slike titler stilles til disposisjon, øker også etterspørselen. Og
det er delmarkedene og nisjene som kriditeres. Dette fenomenet omtales gjerne
som "den lange halen" (The Long Tail), et begrep som først ble lansert av den
amerikanske skribenten Chris Anderson. Poenget er at flertallet av produkter
(f. eks bøker) som tilbys, har tilnærmet samme verdi som de mest etterspurte
titlene, rett og slett fordi de er svært mange og selges over lang tid," heter
det i notatet.

     –
Når markedet har stor nok valgfrihet, vil de 20 prosentene av produktene som
selger mest ("hodet"), over tid ikke selge mer enn de 80 prosentene som utgjør
den "lange halen". Det finnes i dag liten empiri omkring den lange halen i
Norge. Derfor er Nordområde-prosjektet spesielt spennende. Finnes det en norsk
hale? Det vil prosjektet kunne bidra til å svare på, sier Stig Bang og legger til:

    – Det hadde vært interessant å se hvordan tilsvarende titler har blitt brukt stand i vanlige bibliotek i samme periode. Det er noe vanskelig å få fram tallene, men vi jobber med å fremskaffe et slikt sammenlikningsgrunnlag. 

 

 

Powered by Labrador CMS