Nasjonal Digital Læringsarena er ulovlig

Publisert Sist oppdatert

Den offentlige finansieringen av
fellesplattformen for digitale læremidler i videregående skole, Nasjonal
Digital Læringsarena (NDLA), er ulovlig. En ny juridisk utredning slår fast at
den kontroversielle plattformen er i strid med EØS-avtalens konkurranseregler.
(Oslo, 11. januar 2010) Den offentlige finansieringen av
fellesplattformen for digitale læremidler i videregående skole, Nasjonal
Digital Læringsarena (NDLA), er ulovlig. En ny juridisk utredning slår fast at
den kontroversielle plattformen er i strid med EØS-avtalens konkurranseregler.

 

-NDLA er ett av flere foretak som driver læremiddelutvikling
i Norge, og den offentlige finansieringen av NDLA skaper konkurransevridning i
markedet. Offentlig støtte til enkelte foretak fremfor andre hindrer rettferdig
konkurranse, og strider mot EØS-avtalen, sier dr. juris Olav Kolstad.

 Kolstad er en av Norges fremste eksperter på
konkurranserett, og har på oppdrag fra Forleggerforeningen vurdert NDLAs
finansieringsmodell mot EØS-avtalens konkurranseregler.

 – Konkurransevridningen innebærer at NDLA kan tilby sine
læremidler gratis, mens andre tilbydere må konkurrere på kommersielt grunnlag.
I så måte har NDLA et konkurransefortrinn som direkte berører andre aktører på
markedet. Finansieringen av NDLA må derfor defineres som statsstøtte av et
enkeltforetak som driver økonomisk virksomhet, noe som strider mot EØS-avtalens
artikkel 61. Både statlige og fylkeskommunale bevilgninger til NDLA omfattes av
dette forbudet, sier Kolstad.

 EØS-avtalens konkurranseregler skal sikre like vilkår for
konkurransen innen det felles markedet. Norge er forpliktet av denne avtalen,
og ved mulige brudd på EØS-avtalens konkurranseregler, kan forholdet klages inn
for EFTAs overvåkningsorgan ESA.

 Forleggerforeningen la i forrige uke frem den juridiske
rapporten for Kunnskapsdepartementet.

 – Vi er i dialog med statssekretær Lisbet Rugtvedt i
Kunnskapsdepartementet, og avventer departementets reaksjon før vi vurderer hva
vi vil gjøre videre, sier administrerende direktør i Forleggerforeningen Per
Christian Opsahl.

 NDLA har siden oppstarten i 2007 måttet tåle mye kritikk for
sin organiseringsmodell. I tillegg til Forleggerforeningen, har
Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening stilt seg kritiske til en mulig utvikling mot noe som har
blitt omtalt som "monopolliknende tilstander i læremiddelmarkedet".

 

Kilde: Pressemelding, NTB, 11.1.2010

 

Powered by Labrador CMS