Nå må Giske utfordres!

Publisert Sist oppdatert

Skuffelse er ikke riktig ord på det budsjettet så langt synes å bringe
– oppgitthet og et snev av forbannelse passer bedre.

 

Av Ola Eiksund, Arendal bibliotek

 
Skuffelse er ikke riktig ord på det budsjettet så langt synes å bringe
– oppgitthet og et snev av forbannelse passer bedre.

 

Ola Eiksund, Arendal bibliotek

 

Kulturministeren Giske har solgt
Kulturløftet II hele det siste året, og forventningene fra bibliotekhold har
vært store. Denne gang hadde bibliotekene både en utredning (Bibliotekreform
2014) og en stortingsmelding (St. meld. 23, 2008-2009) å knytte sine
forventinger til – og dette er "mot normalt" for vår lille sektor! Med
stortingsmeldinga som bakteppe håpet vi på et virkelig løft for "festtalemat-sektoren"
– for egen del drømte jeg til og med at problematikken omkring konsortieavtaler
for tilgang til digitale kilder (også for folkebibliotekene) skulle
prioriteres.

     Skuffelse
er ikke riktig ord på det budsjettet så langt synes å bringe – oppgitthet og et
snev av forbannelse passer bedre.

 

Giske skriver at regjeringen satser 58 nye millioner på bibliotek
som del av kulturløftet II. Vel – ministeren har det til felles med de fleste
andre politikere at de er kreative når det kommer til matematikk som forklaring
eller bortforklaring. Langt de fleste millionene som Giske her skryter på seg
går til det jeg vil kalle "ikke de mest sentrale" i en
bibliotekkontekst: å lage en ny felles bokbase, drifte nettsteder,
digitalisering, kulturfond er alle mer eller mindre viktige satsinger for
bibliotekene, men de er dråper i havet som konkret oppfølging av de mest
sentrale satsingsområdene i bibliotekmeldinga, f. eks. kompetanseheving og
utviklingsarbeid.

     Leseåret
2010 får alene MER enn disse to områdene til sammen! Flott for leseåret – det
er ikke mer penger enn det som absolutt må til, men det er samtidig et signal
som viser ministerens sanne ansikt sett fra folkebibliotekets ståsted – Nasjonalbiblioteket
(NB) synes å være eneste bibliotekinstitusjon med tilgang til ministerens ører,
og langt på veg også tilgang til ministerens prioriteringer i form av friske
midler.

     Nå
er tiden moden til å ta bladet fra munnen, til og "banne i kulturkjerka" –
Giske leverer ikke det som må være et forventet minstemål!

 

Folkebibliotekenes vei er brolagt med fine ord og påståtte gode
intensjoner – virkeligheten er at sektoren ikke på noen måte blir satt i stand
til å løse de oppgavene kulturministeren ønsker – eller påstår at han ønsker –
at vi skal være med og løse.

     Vel
– nå blir spørsmålet hvor lenge vi skal sitte på Giskes limpinne i forventing
om at noe KAN skje, en eller annen gang …

     Jeg
håper Norsk bibliotekforening (NBF) tar i litt hardere enn som så, gir
tydeligere beskjed om at sektoren helt rettmessig forventet mer og bedre enn
det som ligger i budsjettet. Når Giske nok en gang sier VENT, det kommer noe –
kanskje – en gang – trolig …

     Nå
må Giske utfordres på å bli helt konkret! NB får millioner til sine foreslåtte
tiltak – det er tydelig at det er NB og lederen der som har tilgang til Giske
som representatn for biblioteksektoren, mens ABM-utvikling synes å være
parkert. Dette er alvorlig!! Det som er satt av til kompetanseheving og
utviklingstiltak er så smått at jeg leser dette helt konkret som Giskes sanne
ansikt når det gjelder hva han vil prioritere – og for å se det slik: det er
ikke bibliotek, og spesielt ikke folkebibliotek.

     Jeg
ser at Anders Ericson (webredaktør i NBF, red. anm.) er kritisk i sine
spørsmål etter budsjettpressekonferansen. Nå er tiden moden for å samle
krefter med en klar front mot Giskes manglende oppfølging av sektoren!

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS