Nå kommer de nye litteraturformidlerne

Publisert Sist oppdatert

Litteraturformidling er det nye buzz-ordet innen bok- og biblioteksverdenen. På Universitet i Oslo utdannes det nå litteraturformidlere ved en egen studieretning på mastergradsnivå. Hva er det egentlig de kan?

I 2009 gikk Jonas Svartberg Arntzen og hans kollega Øyvind Svaleng ved Drammens biblioteket hardt ut mot sine egne i bibliotekarstanden i Dagbladet: ”Et av hovedproblemene med norske bibliotek er at det jobber for mange bibliotekarer der,” hevdet de, og etterlyste mer interesse for alt som befinner seg rundt, og ikke bare i, bøkene. Siden har debatten gått i dette tidsskriftet og internt blant bibliotekarene. Hva slags kompetanse skal de biblioteksansatte ha?

Folkebibliotekene skal være litteraturformidlingsinstitusjoner. Litteraturformidlerens rolle i biblioteket er å uttrykke seg synlig og hørbart om litteratur både muntlig, skriftlig og visuelt. Dette uttalte Åse Kristine Tveit, høgskolelektor i Bibliotek- og informasjonsvitenskap ved HiO, i Bok og Bibliotek nr 1/2010. Hun mener at litteraturformidling er kompetanse som bibliotekarene tilegner seg i tilstrekkelig grad i løpet av den treårige bibliotekutdanningen, og senere på arbeidsplassen. Denne kompetansen opparbeides ved siden av tiden brukt på tradisjonell bibliotekskompetanse som katalogisering, systematisering, søk og kundeveiledning.

Ikke alle er enige i det. I Bok og Bibliotek nr. 4/2009 spør redaktøren om vi har ”For mange og feil kvalifiserte bibliotekarer?” Større variasjon i bakgrunnen til biblioteksansatte vil gjøre akkurat litteraturformidlingen i bibliotekene bedre enn i dag, hevdes det. Men hvor skal de utdannes?

– Av Marit Letnes, utdannet litteraturformidler ved Universitetet i Oslo. Jobber nå som informasjonsrådgiver.

Les hele saken i Bok og Bibliotek nr 2/2011, som nå er utkommet.

– – – – – – – –

Ønsker du abonnement på papirutgaven?

Ønsker du å kjøpe digitalutgaven av Bok og BIbliotek?

Powered by Labrador CMS