Mer enn en boksamling

Publisert Sist oppdatert

Er internett blitt så
innholdsrikt at det tradisjonelle biblioteket bør legges ned? Den varslede
bibliotekmeldingen varsler en stor reform.

 

– Av Øivind Frisvold, dekan, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

Er internett blitt så
innholdsrikt at det tradisjonelle biblioteket bør legges ned? Den varslede
bibliotekmeldingen varsler en stor reform.

 

– Av Øivind Frisvold, dekan, Høgskolen i Oslo, avd. JBI

 

Dagens uro i mediebransjen skyldes ikke bare finanskrisen,
men like mye teknologiske endringer. Dette merkes også i bibliotekene.
Kulturdepartementet har lenge lovet en ny bibliotekmelding. Nå varsler
ministeren stor reform. Forventningene er store.

 

Samling på nett

Nasjonalbiblioteket gjennomfører en omfattende
digitalisering. Samlingen skal på nett. Tilsammen er nettet nå så omfangsrikt
at mange spør om det tradisjonelle biblioteket rett og slett bør legges ned.

For noen år siden prøvde jeg å finne det gamle teatret i
Drammen. Jeg spurte noen barn om veien, og fikk til svar: «Teatret er ikke her
nå, de har reist!» Informasjonen var ikke til hjelp for meg som ville se
bygningen. Likevel er det interessant at barna oppfattet teatret – for si det
fint – mer som en kommunikasjonsprosess enn som et hus.

Kan vi si det samme om
biblioteket, hvis vi ser nærmere på hva vi bruker det til?

 

Systematikk

Et bibliotek samler, beskriver, systematiserer, (og
kasserer!) ulike typer dokumenter. Bibliotekkatalogene ligger på nett og
portaler gir tilgang til digitale ressurser. Utvalg og formidling gjenspeiler
bredde og aktualitet. Brukeren får mulighet til å velge selv, men også til å se
mangfold og forskjeller i tilnærming og tenkemåte. I biblioteket finner du
dessuten det du ikke hadde tenkt å lese. Bygningen gir arbeidsmuligheter for
brukeren, og bibliotekaren kan hjelpe og veilede. Bibliotek innbyr til
kommunikasjon og er en metode så vel for læring som for personlig utvikling.

I norsk skole står læreboken så sentralt at dagens studenter
er fremmed for en reflektert og vitenskapelig tenkemåte. Det hender at
studentenes informasjonskompetanse er så svak at de stryker til eksamen eller
siktes for fusk.

 

Elementære metoder

Som lærer sier jeg det så enkelt: Har du én kilde bedrives
plagiat, har du flere legger du grunnlaget for forskning! Nye studenter har
erfaring fra prosjektarbeid, men de må læres helt elementære metoder for
informasjonsinnhenting, kildekritikk og henvisninger. Skal vi få bedre
studenter, må vi ruste opp skolebibliotekene og integrere dem i undervisningen.

En skoledirektør har nettopp sagt at vi må fjerne
hjemmeleksene fordi de skaper sosial urettferdighet. Det finnes da bedre
virkemidler for integrering. Biblioteket stimulerer leselyst, forskertrang og
nysgjerrighet. Mange har blitt motivert til utdanning i biblioteket og startet
sin klassereise nettopp her.

 

Myten om at alt er
gratis

En bibliotekmelding kan løse flere viktige oppgaver. Det er
en myte at alt er gratis på nett. Det er som ellers i samfunnet: Kvalitet
koster. Forskningsrådet arbeider nå for fri tilgang til forskningsresultater,
men like viktig er det å sikre at mer av den øvrige litteraturen kan formidles
digitalt. Men opphavsretten gjelder i 70 år etter forfatterens død.
Bestselgerne passer nok fortsatt best som ferskvare i bokhandelen, men det
haster med å finne en effektiv vederlagsordning for forfatterne.

I dag er det ca. 140 kommuner som ikke har fagutdannet
bibliotekar. Nye medier og publikasjonsformer krever faglig tilrettelegging og
veivisere til det relevante stoffet. Vi kan godt si at kjernen i moderne
bibliotektjenester ikke lenger er den trykte samlingen, men bibliotekarens
kompetanse. Mer forskning og utviklingsarbeid kan bidra til å styrke
kvaliteten.

 

Bibliotek i vekst

Spådommene om at den digitale revolusjonen ville flytte
arbeid og studier til hjemmene har ikke slått helt til. Selv om to av tre
husholdninger nå har Internett-tilgang, viser bibliotekstatistikken at besøk og
bruk øker. Halvparten av befolkningen oppsøker biblioteket som et sted for
studier, kursing og inspirasjon. Litteraturhuset i Oslo har evnet å vitalisere
bibliotekkonseptet med aktiv kultur- og kunnskapsformidling. Resultatet er så
vellykket at det i seg selv er en oppfordring om å skape enda mer liv og
aktivitet i gode bibliotekbygninger landet rundt.

Trond Giske har nå alle muligheter til å realisere kultur-
og kunnskapsløftene. De gode virkemidlene er bedre biblioteklokaler, solide
digitale tjenester og styrket kompetanse.

 

Innlegget sto i Aftenposten lørdag 14.2.2009. Gjengis her med tillatelser fra forfatteren.

 

 

 

Powered by Labrador CMS