Mens vi venter på Biblioteksøk…

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor finnes det ikke et godt
nettsted – en helhetlig digital inngang – til den norske biblioteksektoren…

 
Hvorfor finnes det ikke et godt
nettsted – en helhetlig digital inngang – til den norske biblioteksektoren…

…hvor brukeren kan søke i bibliotekenes samlede ressurser av fysiske og
digitale dokumenter, samt i annen relevant informasjon knyttet til
samlingene…

…som er en naturlig og oppsiktsvekkende god inngangsport til den norske
kulturarven…

…hvor brukeren kan begrense søk eller trefflister etter ulike fasetter,
deriblant etter geografisk beholdning…

…hvor nasjonale tjenester som Biblioteksvar, Ønskebok og NORA kan promoteres
og kanskje kobles opp mot søketjenesten…

…hvor trefflistene relevansrangeres etter fornuftige og brukergenererte
kriterier…

…hvor brukeren ved få eller ingen treff får anbefalinger og vises til
informasjon som er relatert til søkekriteriet…

…hvor design og informasjonsarkitektur imponerer og samsvarer med noe som
brukerne er vant med fra sin daglige ferdsel på nettet, og i tillegg
tilfredsstiller sentrale krav i forhold til tilgjengelighet og bruk av
standarder…

…hvor katalogposter kobles til og integrerer innhold fra nettleksikon,
eksterne musikk-, film- og litteraturtjenester, blogger og aviser (for eksempel
anmeldelser)…

…hvor man kan søke i skannende fulltekster og metadata samtidig…

…hvor det i størst mulig grad gis tilgang til den delen av kulturarven som
har falt i det fri, eller som er lisensiert på en måte som gir tilsvarende
opphavsrettslige muligheter for bruk…

…hvor man kan laste ned fulltekst, lydopptak og (levende) bilder når slikt er
tilgjengelig…

…hvor man kan bla i et utvalg av sider, høre et utdrag lyd eller se noen
sekunder med levende bilder der hvor åndsverksloven ikke tillater full
tilgang…

…som har en utlånstjeneste for e-bøker (per fil)…

…hvor brukerne gis mulighet til å reservere og bestille (fysisk) materiale
til ønsket bibliotek…

…hvor brukerne får tilgang til og kan administrere sine lån, reserveringer,
gebyr, fjernlån osv…

…hvor brukere og bibliotekarer kan beskrive, kommentere og diskutere
dokumenter fra samlingene…

…hvor brukerne kan tilpasse nettstedets tjenester og fremtoning etter
behov…

…som anbefaler brukeren dokumenter og informasjon basert på hva
"lignende" brukere har anbefalt…

…hvor bibliografiske data baserer seg på kvalitetskatalogisering fra sentrale
instanser…

…hvor det tilbys en variasjon av RSS-strømmer til innholdet på nettstedet og
i katalogen…

…hvor det er implementert åpne APIer og protokoller for utveksling av data
slik at bibliotek og andre kan bygge tilpassede tjenester på toppen av
samlingene, eller integrere søk, trefflister og annen funksjonalitet fra den
sentrale tjenesten i sitt eget nettsted eller i sin egen katalog…

…hvor det etableres solide og åpne autoritetsregistre i forhold til verk,
manifestasjoner, opphav og emneord…

…hvor det er mulig å inndele søk og trefflister etter verk, ulike uttrykk av
et verk, ulike manifestasjoner av et verk og faktiske eksemplarer av et verk
(FRBR)…

…hvor bibliotek som ønsker det kan få en egen side på nettstedet som sin
fungerende "hjemmeside", for eksempel som et alternativ til en
bortgjemt og lite fleksibel plassering på respektive kommuners nettsteder…

…hvor brukerne kan ledes til informasjon om og fra sitt lokale eller
foretrukne bibliotek enten i form av en lenke til et gitt biblioteks eget
nettsted, eller i form av et gitt biblioteks integrerte side…

…hvor brukeren enkelt kan generere og plukke opp referanser til sitt
referansehåndteringssystem…

…hvor Dewey og andre klassifikasjonssystem tas i bruk til mer enn
hylleoppstilling, for eksempel gjennom mappinger til emneordsregistre og
brukergenererte beskrivelser…

…hvor utviklingen av nye tjenester diskuteres åpent i biblioteksektoren ved
hjelp av egnede kommunikasjonsverktøy som informasjonsblogger, wikier,
konferanser, arbeidsverksteder og utviklingssandkasser…

…hvor teknologien og utviklingen dokumenteres kontinuerlig i åpne og
tilgjengelige kanaler, både på et teknisk og og på et "leselig" nivå
for glade amatører, slik at tjenester og funksjonalitet kan gjenbrukes, og slik
at bibliotekteknologisk kompetanse ikke lukkes inne i utviklermiljøene?

Er det fordi det ikke er mulig? Er det fordi det vil koste for mye? Er det
fordi dette er en dårlig idé? Er det fordi biblioteksektoren består av
institusjoner og kommersielle aktører med egne og andre interesser som
eventuelt står i veien for en slik enhetlig tjeneste? Er det fordi
biblioteksektoren anser at dagens representasjon på nettet møter brukerens
behov og bibliotekenes samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte?

Med vennlig og undrende hilsen
Biblioteklaboratoriet med venner

 

 

Les også intervju med Leikny Haga Indergaard og Tone Moseid i ABM-utvikling, om Bibliotekesøk

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS