Manglende engasjement?

Publisert Sist oppdatert

”Jeg er skuffet over den manglende oppmerksomheten rundt Bibliotekutredningen. ABM har ikke klart å skape engasjement. Og det som virkelig skulle bidra til å skape interesse, scenarieprosessen, var et skudd i blinde”.

” I saken om Bok og bibliotek synes jeg at ABM glemte de mest elementære regler for folkeskikk. De forhandlet med oss om overtakelse – på ABMs initiativ, og plutselig, uten nærmere begrunnelse, brøt de forhandlingene. Det blir som å invitere oss på fest. For så å avvise oss ved døra

Disse uttalelsene av tidligere leder i Norsk Bibliotekforening, Frode Bakken, i Bok og bibliotek nr 2 blir her besvart av to medlemmer av ABM-utviklings ledergruppe.

Manglende engasjement?

Av Leikny Haga Indergaard, avdelingsdirektør i ABM-utvikling

ABM-utvikling vil gjerne gi en kommentar til Frode Bakkens uttalelse om manglende interesse og engasjement rundt bibliotekutredningen. I tillegg til den oppnevnte referansegruppen har vi lagt vekt på å være i dialog både med bibliotekmiljøene og viktige samarbeidspartnere innen kunnskaps- og kulturfeltet under arbeidet.  

ABM-utvikling har arrangert 4 konferanser der bibliotekutredningen var i fokus- den ene konferansen for bibliotekledere hadde bibliotekutredningen som eneste tema. Tidlig i prosessen deltok vi med presentasjoner på 10-15 ulike konferanser og eksterne møter. Antatt antall deltakere på konferansene samlet er omtrent 1000.

En åpen invitasjon er lagt ut på ABM-utviklings hjemmesider, med invitasjon til innspill i 2 omganger med litt ulik tilnærming. ABM-utvikling har også invitert institusjoner, organisasjoner og andre interessenter til møter omkring framtidas utfordringer for biblioteksektoren. Her har vi også møtt ulike instanser utenfor bibliotekverdenen, som Teknologirådet, Vox, Kommunenes Sentralforbund, forfatterorganisasjonene, Forleggerforeningen, NHO og Abelia, IMDI. Dette bidrar til å sette bibliotekene på kartet også i andre organisasjoner, og vi har fått del i deres tanker om bibliotekenes oppgaver og utfordringer. Vi har i perioden hatt 36 møter med 211 deltakere, som alle har vært svært positive og gitt viktige bidrag til utredningsarbeidet.

Skriftlige innspill
Det er gitt skriftlige innspill fra ulike grupperinger og enkeltpersoner: Fylkesbiblioteksjefkollegiet, AUF, en ungdomsgruppe fra Kristiansand, Forum for bibliotekarer i små fagbibliotek, Universitets- og Høgskolerådets bibliotekutvalg, bibliotekmiljøet i Buskerud, Norsk musikkbibliotekforening, Oslofjordbibliotekene etc. etc.

Aktuelle tema har vært flerkulturelle bibliotektjenester, kombinasjonsbibliotek, produksjon av felles katalogdata, folkebibliotekets plass i det demokratiske systemet, folkebiblioteket som arena for læring, ABM-samarbeid, fylkeskommunens plass i biblioteklandskapet, interkommunalt samarbeid og gode tips til praktiske eksempler på bibliotekutvikling.

ABM-utvikling er svært glad for den interessen som vi har møtt i vår kontakt med miljøene og deler ikke Frode Bakkens inntrykk av manglende engasjement for bibliotekutredningen.
 
I samråd med den oppnevnte referansegruppa valgte ABM-utvikling å gjennomføre en scenarieprosess med scenarielæring som metode. Hensikten var å sette i gang en prosess som kunne bidra til å tenke nytt og annerledes om de fremtidige – og usikre – utfordringene som bibliotekene står overfor de neste 10-15 år. Vi registrerer at Frode Bakken mener at dette var et skudd i blinde, men ettersom han ikke deltok i selve prosessen synes vi nok dette er en svært bastant formulering.

Løfte blikket
Hensikten med scenarieprosessen var altså å bidra til å "løfte blikket”. Vi kan selvfølgelig diskutere om vi med scenarieprosessen har oppnådd det vi ønsket i tilstrekkelig grad, og om vi har greidd å implantere framtidsbildene og tenkningen om hvilke strategier og tiltak som utfordringene kan møtes med i utredningsarbeidet. Men vi vil understreke at scenarieprosessen først og fremst var ment for bibliotekutredningens arbeid, ikke primært for å skape engasjement i bibliotekverdenen.  ABM-utvikling har ellers fått mange positive tilbakemeldinger på både scenarieprosessen og den etterfølgende rapporten som har vakt interesse både i andre deler av kultursektoren og i våre naboland.

Kultur- og kirkedepartementet har sammen med Kunnskapsdepartementet gitt ABM-utvikling en bestilling, en bibliotekutredning med et mandat som gjelder hele bibliotekområdet. Dette er en stor og viktig oppgave som vi gjør vårt beste for å løse. Vi har lagt til rette for kontakt både gjennom hjemmesider, samtaler, konferanser og ved å delta på ulike møter som bibliotekmiljøene har invitert oss til. Det siste halvåret har vi vært i en intensiv arbeidsfase med skriving, og har deltatt mindre i utadrettet virksomhet. Men vi tar gjerne mot innspill til ut i mai, og følger med interesse også debatt og forslag på Norsk bibliotekforenings hjemmesider.

Når ABM-utvikling har levert utredningen er det tid for oss å delta i ulike presentasjoner og diskusjoner om intensjoner og forslag. Og når utredningen
” endelig ”  kommer på høring er vi ikke i tvil om at fagmiljøene vil være både interesserte og aktive. ABM-utvikling har stor tro på biblioteksektorens engasjement for bibliotek og bibliotekenes framtid – og at vi sammen kan arbeide for at bibliotekene skal få økt betydning i samfunnet.

Debattinnlegg av Lars Egeland

 

Powered by Labrador CMS