Utgave: 2/2022

Lykkes med arbeid mot trusler og vold

Det er mulig å snu en negativ utvikling på bibliotekene, mener biblioteksjef.

Biblioteksjef Susann Ek har lang erfaring med å jobbe på biblioteker i utsatte områder.
Biblioteksjef Susann Ek har lang erfaring med å jobbe på biblioteker i utsatte områder.

Susann Ek har gjennom en lang yrkeskarriere vært ansvarlig leder for bibliotek i flere utsatte områder.

– Ordensproblemene på bibliotekene har, som i andre deler av samfunnet, økt. Det som er bemerkelsesverdig er at de som er årsaken til problemene, blir yngre og yngre. Jeg har selv opplevd at niåringer har oppført seg truende og krenkende, sier Susann Ek, i dag biblioteksjef i Lomma, nord for Malmö i Sør-Sverige.

Med bakgrunn fra bibliotek bydelen Lindängen i Malmö samt i utsatte områder i Landskrona, vet Susann Ek hvordan bibliotek kan bli påvirket.

– Det kan handle om å oppdage kulehull i vinduene våre og gjentatte ganger oppleve knuste vinduer. Den verste bekymringen er likevel hvilke besøkende som eventuelt kommer inn på biblioteket i løpet av arbeidsdagen, sier Ek.

Dette kan være situasjoner som har stor påvirkning på personalets trivsel og helse. Også antall besøkende ble påvirket.

– Vi mister barnefamilier, som er en veldig viktig besøksgruppe. Arrangement ble berørt og mange valgte rett og slett bort å besøke bibliotekene.

Snuoperasjon

Under ledelse av Ek har flere bibliotek lykkes med å snu en negativ utvikling.

– Det er viktig å gå konsekvent frem. Dokumenter alle ordensproblemer som inntreffer. Lag detaljerte handlingsplaner slik at relevante ansatte vet nøyaktig hvordan de skal håndtere ulike situasjoner når det gjelder trusler, vold og upassende oppførsel. Følg opp alle hendelser og samarbeid gjerne med skoler, politi, eiendomsforvalter og diverse sosiale grupper i nærmiljøet, for å få støtte og ressurser til å løse problemene. Møblér for å få fri sikt og oppsyn (lave hyller) og unngå innbydende sittemøbler i bortgjemte hjørner som kan være fristende å oppholde seg i.

Ek trekker også frem relasjonsbygging som et viktig innslag.

– Gode relasjoner til besøkende gjør at de blir ambassadører for biblioteket og kan bidra til å opprettholde en god tone og atmosfære. Spesielt overfor de yngre besøkende er det viktig å skape gode relasjoner som kan ha en langsiktig effekt. I tillegg er det viktig med erfarne ansatte som beveger seg rundt i biblioteket, blant annet for å hindre at gjenger samles, forklarer Ek.

Sikkerhets- og trygghetsspørsmål alltid holdes være på agendaen og aktuelle for å ha en sterk beredskap når noe skjer.

– Sjefene må prioritere saken høyere. Personalet må suksessivt utdannes i konflikthåndtering og problemløsning. Vær også klar over at det kan ta tid å snu utviklingen, det er ikke en «quick fix», men kan ta år.

Susann Eks praktiske tips til et bibliotek som lider av et utrygt arbeidsmiljø er følgende:

  1. Lukk biblioteket midlertidig.

  2. Ta med sikkerhetsvakter til biblioteket ved behov.

  3. Begynn å dokumentere alt som skjer.

  4. Søk ekstern hjelp fra aktører som har lykkes med å snu trenden.

  5. Øv på risiko- og konflikthåndtering.

  6. Etablere svært detaljerte handlingsplaner for hvordan man skal håndtere forskjellige scenarier knyttet til trusler og vold.

Powered by Labrador CMS