Lettkokte kurs

Publisert Sist oppdatert

INFORMASJONSKOMPETANSE I Danmark får bibliotekene nå tilgang til ferdig utviklet kursmateriale som kan benyttes i forbindelse med brukeropplæring. På tross av en økende mengde internettbaserte informasjonskompetansekurs har bibliotekpersonale i Danmark som i Norge fremdeles behov for å avholde tradisjonelle klasseromskurs for sine brukere. Men utvikling av kursmateriale kan være tidkrevende og komplisert, og dette kan fungere som en barriere for å gjennomføre kurs av den mengde og kvalitet som gjerne er ønskelig. Særlig kan det være vanskelig for mindre bibliotek med små ressurser å komme i gang med denne type tilbud.
Herning Centralbibliotek og Det nordjyske Landsbibliotek har gjennom prosjektet ”BibTeach – biblioteksundervisernes toolbox” gjort noe med dette. Prosjektet som er finansiert med støtte fra Biblioteksstyrelsens utviklingsfond, har utviklet en rekke undervisningsmoduler som er å finne på hjemmesiden http://www.bibteach.dk/. Modulene tar blant annet for seg områder som bibliotek.dk, introduksjon til biblioteket, internettsøking og slektsforskning. Emnene er utvalgt på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant alle landets folkebibliotek, og skal bidra til å øke informasjonskompetansen til den danske befolkningen innen viktige områder. Materialet er basert på cand. psych. Bjarne Herskins pedagogikk, en forståelsesorientert pedagogisk strategi som har som mål at kursdeltakerne skal bli selvhjulpne. Dette oppnås ved at man sikrer forståelse, overblikk, trygghet og selvlæring av nye funksjoner. Kursdeltakerne får utlevert huskelapper, det gis visuelle forklaringer til hovedpunkter, det bygges opp brukerlogiske forløp og innlæringen tar utgangspunkt i det mest basale på det angitte nivå. Slik vil man oppnå bedre forståelse og samtidig sikre seg at deltakerne også etter kurset kan bruke det de har lært.

Fri bruk
De ulike undervisningsmodulene som fritt kan lastes ned fra prosjektsidene, består av kursbeskrivelse, undervisers manuskript, visualiseringer, huskelapper, oppgaver og til og med ferdigskrevet kursinvitasjon. Alt undervisningsmaterialet er tenkt som en ”standard-utgave”, som skal kunne endres etter behov. Materialet som består av Word-, PDF- og Power Point-filer kan fritt kopieres over på egen PC og modifiseres ut i fra den enkelte undervisers ønsker. Sådan kan det tilpasses egne målgrupper og også brukes som utgangspunkt for egen kursutvikling.
I januar og februar har danske bibliotek fått tilbud om å få besøk for å få materialet og pedagogikken presentert, eller for å få avviklet et undervisningsforløp. Så langt har 31 bibliotek hatt mulighet til å delta på disse demonstrasjonene. Mange bibliotek ligger i startgropen for å komme i gang med å avholde kurs, og har gitt uttrykk for at besøket er en inspirasjonskilde til selv å sette i gang med undervisning.
Herning Centralbibliotek har i samarbeid med Det Nordjyske Landsbibliotek, Esbjerg Centralbibliotek, Svendborg Bibliotek og Silkeborg Bibliotek søkt om midler til videreutvikling av BibTeach til en idébank og forum for erfaringsutveksling for bibliotekenes arbeid med undervisning, men har mottatt avslag.

SIK

Lenker:
Prosjekt BibTeach: www.bibteach.dk
Herning Centralbibliotek: www.herningbib.dk
Det Nordjyske Landsbibliotek: www.njl.dk
Biblioteksstyrelsen: www.bs.dk

 

 

Undervisningsmodulene

1. Bibliotek.dk
2. Biblioteksintroduksjon
3. Internett for begynnere
4. Internett for viderekommende
5. Morsomme sider på nettet for barn
6. Mat og vin
7. Musikksøk i Bibliotek.dk
8. Nettborger
9. Slektsforskning
10. Helse og sykdom

I tillegg fins materiale for grunnmodul Internett, e-post, offentlig informasjon, søketeknikk, e-handel og lyd og bilde.

 

 

Powered by Labrador CMS