Leselyst uten transmak?

Publisert Sist oppdatert

Nå foreligger delrapport 2 i evalueringen av den nasjonale tiltaksplanen Gi rom for lesing! (GRFL) i regi av Utdanningsdirektoratet. Planen, som går fra 2003 til 2007, skal "bidra til å styrke leseferdighet og motivasjon for lesing hos barn og unge, styrke lærernes kompetanse i leseopplæring, litteraturformidling og bruk av skolebibliotek og øke bevisstheten om lesing som grunnlag for annen læring, kulturell kompetanse, livskvalitet, deltakelse i arbeidslivet og et demokratisk samfunn". GRFL har som målsetting at man innen 2008 skal kunne registrere en målbar forbedring i elevenes leseferdighet, i tillegg til at de skal ha fått en mer positiv holdning til lesing. Lærernes kompetanse skal økes, og samarbeid med bibliotekene styrkes.

I følge rapporten som er gitt ut av Institutt for industriell miljøforskning ved SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) er GRFL helt klart på rett vei, selv om det er for tidlig å si endelig hvordan tiltaksplanen har påvirket elevenes leseferdigheter og leseaktivitet. Men det identifiseres også flere områder der det er viktig å konsentrere fortsatt innsats. Et område som GRFL har skapt stor oppmerksomhet rundt er eksempelvis gutter og lesing. Her er det i følge rapportforfatterne viktig å komme opp med tiltak som når gutter uten at de er sementert i stereotypiske forestillinger om tradisjonelle kjønnsroller og forestillinger om kjønnsforskjeller og lesing.

En betydelig utfordring framover blir ellers generelt å holde trykket oppe, og fortsette på rett kurs. Vedlikehold av nyhetens interesse er ikke alltid like enkelt, og det er derfor behov for å tenke nytt omkring hvordan entusiasme kan opprettholdes og gjenskapes gjennom resten av perioden. Flere bør involveres, nye ildsjeler og nettverk må skapes og alt må integreres i skolenes ordinære aktivitet og planer. Å legge til rette arbeidet i former som gjør at det ikke tar slutt når GRFL formelt avsluttes er også noe forfatterne oppfordrer til å fokusere på. Det er aldri for tidlig å begynne å lage en plan for dette.

Leselyst; Helt uten smak av tran? Evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" – Delrapport 2 av Trond Buland, Vidar Havn og Liv Finbak, SINTEF Teknologi og samfunn, IFIM, April 2006

 

Powered by Labrador CMS