Leksehjelp på biblioteket fører til mer lesing

leksehjelp 7
Publisert Sist oppdatert

Leksehjelpen på Torshov bibliotek er en vinn-vinn for alle parter. Her får barna leseglede mens de gjør lekser og det skapes nye og uventede møteplasser. Hver mandag fra klokken 16-18 i skoleåret samler rundt 30-40 barn og deres foreldre seg til leksehjelp. I tillegg stiller rundt fem frivillige for å hjelpe barna med leksene. (Bildet: Tidligere matematikkprofessor Atle Seierstad hjelper åtteårige Daniel med leksene.)

 

 

Leksehjelpen på Torshov bibliotek er en vinn-vinn for alle parter. Her får barna leseglede mens de gjør lekser og det skapes nye og uventede møteplasser. Hver mandag fra klokken 16-18 i skoleåret samler rundt 30-40 barn og deres foreldre seg til leksehjelp. I tillegg stiller rundt fem frivillige for å hjelpe barna med leksene. (Bildet: Tidligere matematikkprofessor Atle Seierstad hjelper åtteårige Daniel med leksene.)

Journalisten og fotografen var med på leksehjelpen en mandag i begynnelsen av november og det gikk ikke lang tid før vi ble bedt om hjelp til et mattestykke eller å hente saft til et barn som var tørst. Barna som er på leksehjelpen er nemlig vant til at alle de voksne som er tilstede bidrar så godt de kan. Stikkordet her er frivillighet, for alle de voksne som stiller som leksehjelpere er frivillige og i mange tilfeller er de pensjonister som ønsker å være med å bidra til et meningsfylt prosjekt i nærmiljøet. Fremover er planen at barnebibliotekaren skal lese for barna i en time før leksehjelpen starter.

– Litteratur skaper engasjement og empati, gir kunnskap og – ikke minst – utvikler språket. Derfor prioriterer vi litteraturformidling til barn gjennom klassebesøk, sier avdelingsleder Ingvil Falch ved Torshov bibliotek. Hun opplyser at de har over 300 klassebesøk i året.

Hjelper med alt

Leksehjelpen er sentralt i dette bildet. En av leksehjelperne er Atle Seierstad, en pensjonert matematikkprofessor fra Universitet i Oslo. Han koordinerer de frivillige og har holdt på med leksehjelp i de fire årene tiltaket har eksistert ved Torshov bibliotek. Seierstad avviser at han kun blir spurt om hjelp i matte.

– Jeg blir spurt om å hjelpe til med lekser i alle mulige fag på alle trinn, forteller han og legger til at barn og unge fra 1-7 klasse kan få leksehjelp ved Torshov bibliotek på mandagene, men det er mest de elevene fra de lavere trinnene som kommer. Selv får han så mye ut av å være leksehjelper at han også underviser barn ved andre leksehjelpstiltak i bydelen på onsdag og lørdager.  Han er en populær leksehjelper og er travelt opptatt med å besvare spørsmål fra barna, mens vi er der.

– Ofte trenger elevene hjelp til å forstå selve matteoppgaven, men når de først forstår oppgaven løser de den gjerne selv, forklarer Seierstad. Han mener derfor at leksehjelpen kan være et viktig sted også for språktrening.

– En del av de som kommer hit har jo varierende nivå på norsken, og da er jo hele poenget at de kan be om hjelp, sier Seierstad. Han forteller at det kommer stadig nye foreldre og barn på leksehjelpen.

Frivillig tilbud

Og det er også noe av poenget for dette er et tilbud som det ikke er nødvendig å melde seg på, og foreldrene og barna skal komme hit når de føler de har behov for det. De kommer og går også som de vil mellom klokken 16-18. Det noteres likevel ned i en bok hver uke hvilke barn som er tilstede på leksehjelpen, og de barna som har vært der hver mandag i løpet av et semester får et diplom. Det arrangeres i tillegg fester to ganger i året for barna som går jevnlig på leksehjelpen.

Bydel Sagene der biblioteket ligger, er en mangfoldig bydel. Tidligere hadde bydelen en høy grad av minoritetsbefolkning, men nå er dette i ferd med å jevne seg ut. På mange ledige industriområder er byggeaktiviteten stor, og stor tilflytting forteller at det er en bydel i stadig endring.

Åpent for alle

Ingvil Falch understreker at leksehjelptilbudet er åpent for alle skolene i bydelen, selv om det er flest barn fra Nordpolen skole som benytter seg av det nå for tiden. Hun er opptatt av at om biblioteket skal fungere i lokalmiljøet krever det forankring.

– Og forankring skapes igjennom tverrsektorielt samarbeid og partnerskap som samarbeid og partnerskap med bydelsforvaltning, skoler og andre virksomheter og organisasjoner, sier hun.

Det er leksehjelpen på Torshov bibliotek et godt eksempel på. Det er nemlig et samarbeid mellom flere instanser i bydelen.

– I bibliotekmiljøet nå er mange opptatt av events. Og det er viktig. Men litteraturformidling, utvikling av leseglede, forankring og partnerskap krever langsiktighet, påpeker hun.

Bydelen tilrettelegger

Reza Rezaee som er leder av Bo-og nærmiljøteamene i bydel Sagene er den i bydelen som har ansvaret for leksehjelptiltaket. Bydelen tilrettelegger og støtter flere leksehjelptiltak i bydelen på Sagene og Torshov. Han forteller at leksehjelpen på Torshov oppsto som følge av et meldt behov fra foreldre og et ønske fra rektor på Nordpolen skole, og han betegner det som viktig at dette var noe foreldrene selv ønsket.

– Leksehjelpen koordineres av bydelen og drives av foreldre og frivillige leksehjelpere med støtte fra oss i bydel Sagene. Dette er et samvirke mellom flere aktører som vi er veldig fornøyd med, sier han. Samvirkemodellen brukes også i forbindelse med andre tiltak i bydelen der flere aktører samarbeider. Det innebærer at foreldre, frivillige og det offentlige medvirker.

Avdelingsleder Ingvil Falch er opptatt av å utvikle tjenester som gjør biblioteket relevant for grupper og virksomheter i nærmiljøet- i dette tilfellet barna som deltar, foreldrene og skolene.

– Leksehjelptilbudet er knyttet til en kjerneoppgave for folkebibliotekene som følge av lovens formålsparagraf, sier hun.

Bydelen har tidligere vært med på å arrangere leksehjelp, men det er første gang det har hatt fast tilholdssted på biblioteket.

– Jeg har inntrykk av at leksehjelptilbudet er godt kjent og godt brukt, sier Falch. Selv syns hun det er viktig at biblioteket bidrar til leksehjelpen

– Det er jo her vi har bøkene. Folkebiblioteket skal bidra til kunnskap i befolkningen, og barn og unge er en prioritert brukergruppe for biblioteket, sier hun.

Flere samarbeider

Rezaee utdyper at Torshov bibliotek, Nordpolen skole, FAU på skolen, bo- og nærmiljøteam i Bydel Sagene, Frivillighetssentral, Torshov foreldregruppen og pensjonister fra universiteter/høgskoler og studenter står sammen om leksehjelpen til barna på Torshov hver mandag. Han mener at dette viser at god dialog og samarbeid med foreldre i lokalsamfunnet gir gode resultater.

Rezaee opplyser at en veldig uventet bi-effekt av å arrangere leksehjelpen på biblioteket er at barna faktisk låner flere bøker, og blir bedre kjent med det biblioteket har å tilby.

– Barna låner bøker når de er ferdig med leksene og enten sitter de og leser eller tar med seg bøker hjem, forklarer Rezaee. Ifølge Rezaee mener også lærere på Nordpolen skole at leksehjelpen gir gode resultater. Som bydelens representant i tiltaket er det hans ansvar å holde kontakt med de ulike samarbeidspartnere i bydelen. Han sørger også for at det blir handlet inn frukt slik at barna har noe å spise og drikke når de kommer. Frukten blir så gjort klart av frivillige foreldre før barna kommer. Det er bydelen som finansierer fruktkjøpet.    Ifølge Rezaee er det viktig at leksehjelpen blir drevet av frivillige og at foreldrene stiller opp, slik at så mange som mulig føler et eierskap til leksehjelpen lokalt. Nå har leksehjelpen også resultert i flere nye bekjentskaper blant foreldrene som venter på barna mens de gjør lekser.  – Noen av mødrene tok initiativ til å starte et treningsopplegg mens barna er på leksehjelpen, så da fikk jeg ordnet det slik at de kan låne et rom på Nordpolen skole til trening med instruktør fra Frisklivssentralen i bydelen mens barna er på biblioteket, forteller Reza Rezaee.

– – – – –

Populært tilbud flere steder i Oslo

Leksehjelp-tilbudet er populært i flere av Deichmanske biblioteks filialer i Oslo, men de ulike filialene tilbyr hjelp til ulike fag, og har også et differensiert tilbud.

Det finnes ingen sentral oversikt over hvilke bibliotek som tilbyr regelmessig leksehjelp, så Bok og Bibliotek tok en ringerunde til noen av bibliotekene for å høre om deres erfaringer med leksehjelp. Dette er ikke en utfyllende liste og det kan godt være flere leksehjelptilbud ved andre filialer som ikke blir omtalt her.

Biblo på Tøyen er den filialen som skiller seg ut blant de vi har vært i kontakt med når det gjelder mengde leksehjelp som tilbys. Der tilbys det nemlig leksehjelp hele fem dager per uke. – Dette må sikkert være det beste leksehjelptilbudet i hele Norge, sier en fornøyd filialsjef Reinert Mithassel på Biblo. Filialen er åpen for barn mellom 10 – 15 år og skal være et fristed slik at barna skal kunne være der uten foreldrene. Det legges derfor opp til at barna skal gjøre leksene selv, men at bibliotekets ansatte hjelper barna dersom de har spørsmål. Leksehjelpen er tilgjengelig mellom 1400 og 1600 på hverdagene.

– Vi prioriterer arbeidstiden til de ansatte ut i fra de behovene elevene har, og en eller to av de ansatte bistår barna med leksene ved behov, forklarer Mithassel. Ansattegruppen på Biblo er tverrfaglig og det er derfor også noen ansatte som har pedagogisk bakgrunn. Ifølge Mithassel er belegget på den daglige leksehjelpen god og tilbudet er populært. Det er også noen frivillige som hjelper til i tillegg til de ansatte på mandager. Mithassel er også filialleder på biblioteket på Tøyen torg og her kommer Hanan M. Abdelrahman, bedre kjent som Matematikkhjelperen og gir hjelp til elever på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole en dag i uken.

På Lambertseter filial har de valgt å fokusere på leksehjelp én gang i uken, da i form av mattehjelp i en og en halv time hver onsdag. Også her er det Hanan M. Abdelrahman, som er mattehjelper på frivillig basis. – Det er Hannan Abdelrahman som har satt i gang mattetreningen og vi ser at det er en spredt aldersgruppe som kommer, sier bibliotekar Wenche Hagelid. Bok og Bibliotek har ikke greid å komme i kontakt med Hanan M. Abdelrahman for en kommentar.    Deichmanske Furuset tilbyr leksehjelp tre ganger i uken og har valgt å ha litt ulike klassetrinn på de forskjellige dagene. På tirsdag og onsdag kan elever fra 3-10 trinn få leksehjelp i alle fag. På søndag kan de få leksehjelp i matte, kjemi og naturfag, men dette må isåfall avtales på forhånd. Leksehjelpen utføres av frivillige.

– Frivillighetssentralen på Furuset er jo her på huset, så det er lett å få tak i noen som er villige til å gjøre dette, forteller bibliotekar ved Furuset Una Molvik. Hun forteller videre at leksehjelpen er «et frittstående tilbud», men at siden biblioteket er innenfor gåavstand til to skoler er det et jevnt besøk. – Ungene kommer jo innom her uansett, påpeker hun.

– Tekst: Caroline Svendsen. Foto: Annette Andresen

 

Powered by Labrador CMS