– Legg ned ABM-utvikling

Publisert Sist oppdatert

– ABM-utvikling er mer til skade enn noe annet for norsk biblioteksektor.
Det er på tide at bibliotekdelen av ABM-utvikling legges ned og at vi fokuserer
skarpere på den nasjonale bibliotekpolitikken, mener Ine Marit Torsvik Bertelsen.

 

Av
Odd Letnes, redaktør
– ABM-utvikling er mer til skade enn noe annet for norsk biblioteksektor.
Det er på tide at bibliotekdelen av ABM-utvikling legges ned og at vi fokuserer
skarpere på den nasjonale bibliotekpolitikken, mener Ine Marit Torsvik Bertelsen.

 

Av
Odd Letnes, redaktør

 

Etter å ha tatt aktivt del i den
sentrale nasjonale bibliotekpolitikken de siste fire årene, blant annet som
medlem i Norsk bibliotekforenings hovedstyre, valgt hun 10. desember 2009 å
ikke stille til gjenvalg til hovedstyret. Årsak: Hun kan ikke lenger stille seg
bak foreningens ensidige støtte til ABM-utvikling.

     Det
betyr ikke at hun vender norsk bibliotekpolitikk ryggen.

     –
Tvert i mot. Men den debatten som pågår nå om forholdet mellom ABM-utvikling og
Nasjonalbiblioteket, er bare skadelig for norsk biblioteksektor. Den trenerer
utviklingen.

     – Hva er galt med ABM-utvikling?

     –
Direktoratet har ikke klart å gripe de mulighetene det fikk. De store
prosjektene har stanset opp, byråkratiet har slukt for mye penger og for de
mange små bibliotekene ute i landet, betyr ABM-utvikling svært lite, sier Bertelsen:
– For hva gjør ABM-utvikling for de små bibliotekene? De foreslår å legge dem
ned.

 

Allerede bestemt

Hun tror at departementet har
bestemt seg: Bibliotekmeldingen fra våren 2009 går inn for en vurdering av
forholdet mellom ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket. Dette stadfestes i
stortingets vedtak. De nylig offentliggjorte dokumentene fra
Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling tyder på at arbeidet er godt i gang.

     –
Først nå, helt på tampen av prosessen, ser vi tilløp til en offentlig debatt om
saken. Når biblioteksektoren sist høst forsto hva som holdt på å skje, at
Nasjonalbiblioteket var i ferd med å styrke sin posisjon, søkte sektoren
tilbake til tryggheten i ABM-utviklings favn. Det er nokså typisk at debatten
kommer for sent. I så måte har biblioteksektoren seg selv å takke for de
omorganiseringene som det tyder på at departementet nå arbeider med.

 

Nasjonalbibliotekets mandat


Du frykter ikke at Nasjonalbiblioteket vil overse folkebibliotekene?

     –
Det er å snu problemstillingen på hodet. La oss i stedet jobbe for at
Nasjonalbiblioteket skal få et mandat som sikrer folkebibliotekene de beste
utviklingsmulighetene. Det er der Norsk bibliotekforening og andre involverte i
debatten nå må sette inn ressursene.

     –
Nå må vi se framover. Ved å flytte blikket bort ABM-utvikling, har vi nå en
mulighet til å legge brikkene på nytt. Den muligheten må vi bruke, avslutter
Ine Marit Torsvik Bertelsen.

 

 

 

Powered by Labrador CMS