Krise i fengselsbibliotekene: Politikerne legger seg flate

Publisert Sist oppdatert

– På politisk nivå trenger vi ikke flere utredninger for å forstå behovet for mer penger til fengselsbibliotekene, sa statssekretær Yngve Slettholm i Kulturdepartementet på et nylig avholdt seminar i Oslo.

Etter fengselsbibliotekseminaret i Tønsberg i fjor høst var arrangørene enige om en ting: Neste gang måtte også politikerne på banen. Når ABM-utvikling i samarbeid med Norsk Bibliotekforening i slutten av november i år igjen satte fengselsbibliotekene på seminarkartet, var politikertettheten vesentlig bedret.

Forsømmelser
To statssekretærer og tre stortingspolitikere – to fra kultur- og en fra justiskomiteen – møtte opp. Og ydmykheten var stor da de fikk høre om en sektor i økonomisk krise. I 1992 var bokbudsjettet til biblioteket i Oslo fengsel 215 000 kroner, i 2002 var det sunket til 48 000.
– Dette er et område av kulturpolitikken jeg ikke vet så mye om, sa Høyres Olemic Thommesen.
– Det forbauser meg at situasjonen til fengselsbibliotekene ikke har fått mer oppmerksomhet, sa Ola T. Lånke (KrF) som erkjente at det er begått store forsømmelser når politikerne ikke har fulgt opp den opptrappingsplanen for fengselsbibliotekene som Stortinget vedtok i 1996.
– Det er pinlig å representere en gruppe som har gjort så lite for fengselsbibliotekene, sa SVs justispolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen som selvfølgelig tenkte på de samme politikerne.
De tre politikerne ble enige om at her må noe gjøres.

Har ikke vært gode nok
Statssekretær Yngve Slettholm i Kulturdepartementet innrømmet at de ikke har vært gode nok. Bevilgningene til fengselsbibliotek har ikke holdt tritt med lønns- og prisstigningen og dermed fått dårligere rammevilkår. Slettholm hadde selvfølgelig ikke med seg sjekkhefte, men håpet at det allerede i budsjettet for 2005 ville være mulig å gi fengselsbibliotekene et økonomisk løft. Da er det viktig både å utvide det statlige tilbudet til flere anstalter (bare 13 fengselsbibliotek får i dag statsstøtte) og bevilge mer til de allerede eksisterende fengselsbibliotekene, mente han.
Rita Sletner, statssekretær i Justisdepartementet var langt mer tilbakeholden. Hun redegjorde for den ansvarsmessige todelingen der Justisdepartementet skaffer lokaler til fengselsbibliotek, mens det er Kulturdepartementet som har ansvar for å fylle dette med bøker. På 1990-tallet ble det bygd to nye fengsler i Norge, i Skien og på Ringerike. I begge disse anstaltene tok det flere år før fengselsbibliotekene ble etablert. Flere, inkludert Sletner, er nå redde for at det samme skal skje når storfengslet i Halden står ferdig om noen år.
– Jeg konstaterer at det tar tid å etablere fengselsbibliotek. Dette er beklagelig, sa Rita Sletner.
Kanskje bør de to departementene begynne å snakke sammen? Det mente både stortingspolitikerne og mange av de 50 andre deltakerne på seminaret.

Jan-Erik Østlie

 

Veien ut av krisen
Hans Christian Holtfodt, avdelingsleder i Bærum bibliotek som drifter Ila fengsel, hadde følgende forslag til tiltak som bør iverksettes:
· Statstilskuddet må økes i henhold til opptrappingsplanen av 1996.
· Tilskuddet må følge lønns- og prisstigningen.
· Det må på initiativ fra ABM-utvikling etableres et tverrfaglig samarbeid mellom Kulturdepartementet, Justisdepartementet, ABM og Fengselsopplæringen i kriminalomsorgen (FOKO).
· Det må etableres et tverrfaglig samarbeid for integrerte/velfungerende bibliotek ved planleggingen av nye/ombygging av gamle fengsler.
· Det må opprettes nettverk for bibliotekansatte i fengslene. Kanskje under ABMs ansvar?
· ABM bør iverksette/finansiere et prosjekt om lesestimulerende tiltak i fengslene.

 

Powered by Labrador CMS