BOK TIL ALLE: Elevene får klassesett av boka om sjøskorpionen Mix.

Kreative bibliotekarer sikret Hole-elever løft i fossilkunnskapen

Da Forskningsrådet lokket med prosjektmidler til aktiviteter rundt temaet «hav» koblet Siri Berrefjord og Hanne Stuve like godt fossil-guru Jørn Hurum med lokale femteklassinger.

Publisert Sist oppdatert

Hole kommune ligger ved Tyrifjorden på Ringerike, som har dårlig med saltvann. For 427 millioner år siden, derimot, lå området på havets bunn. Den har også fostret Norges flotteste fossil, sjøskorpionen Mix.

Først publisert i Ringerikes Blad 6.2.2023.

Da Forskningsrådet lokket med prosjektmidler til aktiviteter rundt temaet «hav», slo kreativiteten inn hos Siri Berrefjord og Hanne Stuve på Hole bibliotek.

– Vi ringte til Jørn Hurum, som syntes dette var kjempegøy. Han oppfordret oss til å finne noen som ville være med på dette, og det fant vi i lærerne på Sundvollen oppvekstsenter, forteller de.

Fossiljakt

Dermed var det hele i gang. Jørn Hurum, som blant annet har funnet dinosaur-skjeletter på Svalbard, kom til Hole, og tok med elevene på fossiljakt, og lærte dem hvordan livet i Hole var da den berømte sjøskorpionen levde for 427 år siden. Skorpion-fossilet ser du på Naturhistorisk museum i Oslo, og Jørn Hurum kaller det «Norges flotteste fossil».

HAV I HOLE: Tema var «hav», og da må man være kreativ for å lage arrangement i innlandskommunen Hole. Løsningen ble Jørn Hurum, som kunne fortelle femteklassingene om livet på havbunnen i Hole for 427 millioner år siden. Foto: Siri Berrefjord

– Det har vært spennende å lære om skorpionen og om fossiler, sier elevene, som selvsagt også har vært på museet for å se på både fossilet og på Tyrannosaurus Rex, for å nevne noe.

– Vi har sett på skorpionen som ble funnet på Rudstangen. Selv fant vi noen fossil-blekksprut-greier, forteller elevene som møter Ringerikes Blad.

Animasjon

Gruppen vi får treffe er travelt opptatt med å demonstrere hvordan de har laget en animasjonsfilm om skorpionen Mix. Det skal de også vise andre femteklassinger fra Hole, som kommer til biblioteket ens ærend for å få del i fossil-kunnskapen til Sundvollen-elevene.

ANIMASJON: Fem elever fra Sundvollen oppvekstsenter som viste hvordan de har laget en animert historie om sjøskorpionen Mix. Fra venstre: Nathaniel Bageråen Pedersen, Marxus Borgli Ranggård, Felix Langset, Petter Brennhovd og Olav Nonstad Jevne. Foto: Knut Andreas Ramsrud

– Vi skal vise hvordan vi laget animasjonen, og så skal de andre elevene få prøve selv, forteller de.

Femteklassingene fra de andre skolene fikk gå gjennom flere stasjoner på biblioteket, hver med ny informasjon om fossiler og om skorpionen Mix. Til slutt ventet det noen fleip eller fakta-oppgaver.

– Noen av oss kjenner vel nesten alle som kommer fra de andre skolene, forteller de. Og dermed er det kanskje ikke så veldig skummelt å være lærer for noen minutter.

Gladmelding

Siri Berrefjord og Hanne Stuve synes det er kjempemoro å ta imot femteklassingene på biblioteket.

– Dette prosjektet er jo flott. Vi har allerede fått spørsmål om femteklassingene neste år får det samme, men det kan vi nok ikke love, sier de.

De har likevel en gladnyhet til alle elever i barneskolene i Ringerike og Hole: Boka om sjøskorpionen Mix, skrevet av Jørn Hurum, deles ut i klassesett til alle skolene i distriktet. Dermed får alle elevene sjansen til å bli bedre kjent med skapningen som har blitt kalt «Ringerikes største kjendis».

BOK TIL ELEVENE: Jørn Hurum med boka om sjøskorpionen Mix, som nå gis i klassesett til alle skolene i distriktet. Foto: Hans Arne Nakrem Universitetet i Oslo
Powered by Labrador CMS