Kapitalkunst – kunstkapital

Publisert Sist oppdatert

Stavangers uterom: stygt, sprøtt eller spennende? Stavanger kommune lar seg bondefange av private givere. Er det ikke litt for behagelig å la andre bestemme? Skal folk måtte holde ut med rustne menn, torgkoner, vektere og bronselam til evig tid?

Stavanger kommunes passive rolle i utsmykningen av det offentlige rom settes på dagsorden når Stavanger folkebibliotek/Søvberget markerer sitt Hot Spot prosjekt fra 13. juni.

Biblioteket har engasjert kunstneren Eric Andersen fra København for å utarbeide utstilling og performance i forbindelse med prosjektet. Han er medlem av den internasjonale Fluxusfellesskapet som er opptatt av kunst i det offentlige rom. Typisk for Fluxus er performances som påkaller seg offentlighetens oppmerksomhet overfor et kunstnerisk uttrykk som ikke manifesterer seg i forventede kunstgjenstander, men i prosesser. Andersen har skapt stor blest i Danmark med utstillingene sine. I Århus bestilte han for eksempel samtlige taxier i to timer som kjørte i et åttetall foran rådhuset.

Utstillingen i Stavanger vil også bestå av Hot Spot moment der problemstillingen, ytringer fra avisdebatten og avisoverskrifter vil få en sentral plass. Det blir debattmøte. Og fredag 10. juni skal Stavanger sentrum teppebombes med eventplakater som skal gjøre innbyggerne oppmerksom på hva som skal skje.

Hot Spot
Stavanger bibliotek er en av fire norske ABM-institusjoner som har fått midler av ABM-utvikling til å gjennomføre konkrete Hot Spots i løpet av 2005. Disse vil forhåpentligvis fremstille arkiv, bibliotek og museer som modige, med en spennende formidling av synlige og aktuelle problemstillinger. Inspirasjonen er prosjektet Hot Spot – samtidsfrågor på museer, som gjennomførtes ved Malmö museer og Skellefteå museum i Sverige og Mutare museum i Zimbabwe. Man ville utvikle redskap som museer kan benytte for å metodisk belyse samtidsspørsmål. Det sentrale er formidlingsmetodikk i presentasjonen av aktuelle tema for å skape en dialog og målet er å sette i gang en bevisstgjøringsprosess, både blant ansatte og blant publikum.

I Norge ønsker ABM-utvikling å utvide og utvikle Hot Spot ved å prøve ut metodikken i arkiv og bibliotek i tillegg til museer. Man vil benytte prosjektet til å diskutere formidlingsformer, -metoder og tverrfaglige problemstillinger knyttet til formidling, og vise kompetansen og mulighetene ABM-institusjoner har til å sette aktuelle samfunnsproblemer på dagsorden på en faglig og spennende måte.

SIK

Powered by Labrador CMS