Kan vi måle keiserens nye klær?

Publisert Sist oppdatert

(Quebec, 13.8.) Det som ikke kan måles, kan ikke ledes, hevdet Simon Ellis fra Unescos institutt
for statistikk i Montreal. På rad og rekke kom foreleserne som presenterte
metoder og praktiske erfaringer om hvordan vi kan måle at studentene virkelig
tilegner seg bedre ferdigheter i informasjonskompetanse.

 

– Av Lars Egeland, direktør, Læringssenteret, Høgskolen i Oslo 

 

Det som ikke kan måles, kan ikke ledes, hevdet Simon Ellis fra Unescos institutt
for statistikk i Montreal. På rad og rekke kom foreleserne som presenterte
metoder og praktiske erfaringer om hvordan vi kan måle at studentene virkelig
tilegner seg bedre ferdigheter i informasjonskompetanse.

 

– Av Lars Egeland, direktør, Læringssenteret, Høgskolen i Oslo

 

Professor Natalia Gendina fra Kemerovo i Sibir, Russland, hadde en grundig
gjennomgang av forskning som er gjort, av problemstillinger og vanskeligheter.
Informasjonskompetanse består av kognitive og operasjonelle ferdigheter – og ikke
minst evnen til refleksjon.

     De
kognitive ferdighetene – hva studenten vet om hvordan søke informasjon, lar seg
teste. Det operasjonelle – evnen til å bruke de kognitive ferdighetene, lar seg
teste gjennom kombinasjon av prøver og praksis.

     Evnen
til å reflektere og til å være motivert til å bruke ferdighetene, viser seg
ofte å være vanskeligere. Dette ble bl.a. bekreftet av Barbara d’Angelo fra
Arizona State University som presenterte et omfattende arbeid der studentenes
informasjonskompetanse inngikk i mappe-evalueringen i en rekke fag. Studentene
forteller hva de har gjort, men har vanskelig for å reflektere over om det har
vært bra eller dårlig.

 

Men han har jo ikke klær…

Gabriela Sonntag fra California
State University mente å kunne bevise at studentene lærer gjennom undervisning
i informasjonskompetanse. Hun bombarderte oss med statistikk som skulle
bekrefte dette – gjennom et omfattende testprogram.

     Salen
slappet av da Tina Buchtrup fra det Kongelige Bibliotek i Danmark gjorde det
dansker er gode til: Hun påpekte at Keiseren ikke hadde klær på. Buchtrup mente
at slik testing stort sett dreide seg om å bruke mye krefter på å bevise noe man
ønsket at skulle være riktig.

    Det minnet meg om at jeg for mange
år siden var med og skrev en håndbok i kvalitetsarbeid i fagbibliotek i regi av
daværende Riksbibliotektjenesten. Vi var inspirert av de omfattende kvalitetshåndbøkene
fra oljesektoren. Så var jeg på besøk nettopp på det Kongelige Bibliotek i
Danmark. Der blåste de av slike kvalitetshåndbøker.

     –
Vi vet stort sett hva vi gjør dårlig og hva vi gjør godt, sa de. I stedet for å
bruke kreftene på å dokumentere alt, så går vi ut til brukerne og snakker med
dem.

     –
Jeg har jobbet mye med informasjonskompetanse, sa Buchtrup, men jeg blir mer og
mer pragmatisk i forhold til evaluering. Ikke alt lar seg evaluere med tall.

     Andre
påpekte at de framlagte testene ikke tok høyde for kulturforskjeller. – Jeg vet
at mine studenter som stort sett er barn av småbønder eller inuitter, ikke kommer
til å score høyt på disse testene, hevdet en og fikk straks følge av en
bibliotekar som jobbet med studenter fra mer sydlige minoriteter.

Filmaften: Hollywoods bibliotekarer

Mandag kveld var det spesialvisning av filmen "Hollywood librarian". Ann Seidl
som står bak filmen er selv bibliotekar.

     –
Filmen er et blikk på bibliotekarer slik de presenteres i filmene. filmen er
mitt kjærlighetsbrev til min egen profesjon" sa Seidl før visningen.

     Filmen
inneholder en rekke klipp fra Hollywood-filmer gjennom mange år, for eksempel
"The Desk" fra 1958 med Katherine Hepburn i rollen som bibliotekar. Seidl kunne
bruke klippene gratis under henvisning til den opphavsrettslige bestemmelsen om
"fair use". Filmen vil snart bli tilgjengelig på DVD og kan bestilles på
filmens hjemmeside:

http://www.hollywoodlibrarian.com/


Logo for informasjonskompetanse

Infolit Global er et fellsprosjekt mellom IFLA og Unesco. Pengene kommer fra
Unesco som en oppfølging av IFAP-programmet (Information for all program), mens
arbeidet ellers utføres av IFLAs seksjon for informasjonskomeptanse. De har
gjennomført en logo-konkurranse med stor internasjonal deltakelse.

     Vinner-logoen
som ble presentert på IFLA-konkurransen, er laget av den 25-år gamle grafiske
designeren Edgar Luy Pérez fra Havanna, Cuba. "Logoen kommuniserer på en
enkel måte, den menneskelige egenskapen å bade søke og tilgjengeliggjøre seg
informasjon, ikke bare gjennom bøker men også gjennom IKT.

     Logoen
bruker grafiske symboler som er kjent over hele verden, slik som boka og
sirkelen. Boka  symboliserer det å studere, sirkelen symboliserer
kunnskap. Samtidig er det et symbol på mennesker som har de kognitive
redskapene til å skaffe seg, og dele, informasjonen" sier Perez om logoen.

http://www.infolitglobal.info/logo/

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS