Intet nytt frå budsjettfronten

Publisert Sist oppdatert

Å lese statsbudsjettene fullt ut gjør neppe noen, men etter å ha søkt litt rundt omkring, kan det vel konstateres at departementene er flinke til å skryte av påplussinger som i hovedsak kommer innunder det som må kalles pris- og lønnsjusteringer, sier Hans Martin Fagerli i en kommentar til forslag til statsbudsjett for 2012.

Å lese statsbudsjettene fullt ut gjør neppe noen, men etter å ha søkt litt rundt omkring, kan det vel konstateres at departementene er flinke til å skryte av påplussinger som i hovedsak kommer innunder det som må kalles pris- og lønnsjusteringer, sier Hans Martin Fagerli i en kommentar til forslag til statsbudsjett for 2012.

 

Kulturdepartementet

Det mest interessante her er departementets omtale av ulike digitale utfordringer (jeg ser bort fra digitaliseringsarbeidet på NB – det er vel å regne som løpende rutine). Hovedinntrykket er at man ikke helt vet hvordan man skal møte en del utfordringer som er velkjent og velregulert innenfor den trykte verdenen. Bl.a. sier man følgende når det gjelder utlån av musikkfiler i bibliotekene:

”Etter hvert er det imidlertid blitt klart at en står overfor noe mer enn et enkelt skifte av format. Overgangen fra fysisk til digitalt salg er langt mer vidtrekkende og har konsekvenser for hele forretningsmodellen for produksjon og salg av musikk… Departementet har i samråd med bransjeorgansiasjonene, FONO og IFPI, derfor kommet til at det ikke er behov for å igangsette en prøveordning med digital formidling av musikk i bibliotekene nå. Midler som tidligere har vært satt av til dette vil gå inn i den nye tilskuddsordningen for innspilling/utgivelse av musikk.” (min utheving)

Det skal bli spennende å se hva departementet lander på når det gjelder e-bøker! Blir det en vederlagsordning? Eller ingenting som for musikkfiler? Her holder man tett, og understreker i stedet at dagens vederlagsordning for trykte bøker er forvaltet på en god måte. Ved neste budsjett bør det vel antydes hvor departementet tenker seg?

For øvrig er det nå som før kommunebudsjettene som virkelig betyr noe for folkebibliotekene! De ser ikke akkurat oppmuntrende ut.

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har en finansieringsmodell som er ganske ulik Kulturdepartementet. Her er bibliotekene del av underliggende institusjoner, og budsjettet har liten omtale av bibliotekvirksomheten. Generelt er ikke departementets budsjett for 2012 stort mer enn det som automatisk må være der som ren priskompensasjon, men helt konkret omtaler departementet BIBSYS (som er et fellesforetak) og foreslår «å løyve om lag 5,2 mill. kroner til BIBSYS i 2012, inkluderte 2 mill. kroner knytte til omstillingar ved å skifte ut biblioteksystemet». Hvis BIBSYS skal ut med penger til nytt system i 2012, blir ikke dette rare greiene. Riktignok har de fått en liten økning av tilskuddet som i mange år har vært 3 mill, men 200.000 mer i 2012 når en ser bort fra omstillingsmidlene var vel ikke akkurat det man ønsket seg? 

Det meste blir nok som før, man må klare seg med de midlene man får. Fra min tid innenfor murene i UH-sektoren, vet jeg at det gjør man normalt med glans. En erkjennelse som er vel kjent – også i departementet.

Hans Martin Fagerli er daglig leder i ABM-media as

 

 


Powered by Labrador CMS