Internettreferanser forsvinner

Publisert Sist oppdatert

Alle som noen gang har skrevet inn en URL i en nettleser og mottatt en melding om at siden ikke er tilgjengelig, vet hvor frustrerende det kan være å lete etter informasjon på Internett.

Litteraturhenvisninger, informasjonen forfattere bruker for å underbygge argumentasjonen i tidsskriftartikler, viser i økende grad til informasjon på nettet. Disse referansene er ofte borte innen måneder, ifølge en undersøkelse utført ved University of Colorado Health Sciences Center.

Internetttreferanser sto for 2.6 prosent av alle litteraturhenvisninger i et utvalg på mer enn 1000 artikler utgitt i årene 2000-2003 i tre tidsskrifter: The New England Journal of Medicine, The Journal of the American Medical Association og Science. I artikler som bare var opp til 27 måneder gamle, var 13 prosent av Internett-referansene ikke lenger aktive, betydelige mengder informasjon var således utilgjengelig.

– Referanser er essensielle verktøy for kritisk analyse av enhver argumentasjon, sier Dr. Robert Dellavalle, hovedforfatter av undersøkelsen og assisterende professor på CU-Health Sciences Center Department of Dermatology. – Mens tidsskrifter som ble trykt på papir for flere hundre år siden lett kan skaffes, er henvisninger til Internettinformasjon i nylig utgitte nummer av framstående tidsskrifter noen ganger umulig å få tak i.

Dellavalle og kollegaene hans mener Internett er et verdifullt verktøy for vitenskapelig forskning, som fortsatt vil være nyttig i fremtiden. Imidlertid konkluderer de med at det er et presserende behov for en ny politikk for dokumenthåndtering og arkivering av Internettinformasjon som brukes i vitenskapelig sammenheng, for eksempel krav om at forskere leverer kopier av slike referanser i trykt form.

– For å ivareta integriteten til all akademisk litteratur, må lesere, forfattere, redaktører, utgivere og bibliotekarer snarest ta i bruk bedre metoder for håndtering av Internettreferanser, sier Dellavalle.

(AScribe Newswire)

 

Powered by Labrador CMS