Ingen sensasjoner på biblioteksiden i statsbudsjettet for 2013

Publisert Sist oppdatert

Budsjettlekkasjer direkte fra statsrådene er nå blitt ganske vanlige, og allerede før statsbudsjettet ble offentliggjort, syntes det klart at det var lite å hente på bibliotekhold.

Av Hans Martin Fagerli, daglig leder i ABM-media as

 

Budsjettlekkasjer direkte fra statsrådene er nå blitt ganske vanlige, og allerede før statsbudsjettet ble offentliggjort, syntes det klart at det var lite å hente på bibliotekhold.

Av Hans Martin Fagerli, daglig leder i ABM-media as

Kulturdepartementets budsjett handler i biblioteksammenheng i hovedsak om Nasjonalbiblioteket. Deres rammer har fått en viss økning, men dette kan ikke sies å stå i forhold til at Kulturdepartementet visstnok skal være årets budsjettvinner, men Statsråden har jo allerede varslet at «kunst, korps og kor blir vinnerne». Nasjonal biblioteksatsing blir dermed å finne igjen i NBs utviklingsmidler for bibliotekformål. Disse er ikke vesentlig økt.

Det rapporteres at departementet har arbeidet med oppfølging av St. meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Det er vanskelig å se hva som har kommet ut av dette helt konkret.

Kulturdepartementet rapporter at det nå forhandles nytt bibliotekvederlag fra og med 2013. Det kan neppe være store overraskelser budsjettmessig rundt dette, tidspunktet tatt i betraktning.

Kommunaldepartement har ingen omtale av folkebibliotekenes virksomhet, og det er tydeligere enn kanskje noen gang tidligere at det er kommunene som forvalter og prioriterer midler til folkebibliotekene. Det er nok folkebiblioteksjefene for lengst klar over også!

Kunnskapsdepartementet har denne gangen en rimelig beskjeden omtale av bibliotekforhold. Høg- og universitetsbibliotekene får sine midler og føringer fra sine moderinstitusjoner. Jeg synes ikke det er noen dårlig ordning. Da kan man slåss lokalt for sine behov.

Departementet melder det vi allerede vet – at BIBSYS «har måtta avbryte det pågåande prosjektet med leverandøren, og prosessen er derfor forseinka. BIBSYS vil likevel halde fram arbeidet med å skaffe nytt biblioteksystem». Departementet vil redusere løyvinga til BIBSYS med 2 mill. kroner til om lag 3,4 mill. kroner i 2013. Dette er i påvente av avklaringar rundt innføring av nytt biblioteksystem. Man får nesten følelsen av at nytt system ikke nødvendigvis vil komme etter departementets oppfatning, i alle fall vil det ikke skje noe i 2013!

Alt i alt – et helt alminnelig budsjett, slik de fleste budsjetter er.Powered by Labrador CMS