Utgave: 4/2023

Ikke vant til å fortelle om biblioteket

Det finnes ingen innarbeidet rutine med å tipse studenter som sliter psykisk, om biblioteket, forteller klinikksjefen Anne Karin Mullally ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) Psykisk helse. Men hun er åpen for at man kan se biblioteket som en viktig møteplass.

– Det er vanskelig for oss å si noe om hva bibliotekets rolle skal være. Vi har ingen automatikk i å vise studentene direkte til biblioteket, men til tiltak som svarer på utfordringen studenten står ovenfor. Det kan eksempelvis være mestringskurs, helsehjelp i kommunen eller hos oss eller til spesialisthelsetjenesten. Det er likevel potensial for at man kan se biblioteket som en viktig møteplass og de tilbudene vi i SiO tilbyr, mer i sammenheng, for eksempel ved at man legger kurs til bibliotekene, sier Mullally, som ønsker seg en oversikt over ulike tilbud ved biblioteket for fremtidig samarbeid.

Svarer på kritikken

– Studenten vi har snakket med, Søren Mortensen, har lite til overs for de digitale tjenestene dere tilbyr, og kaller dem et «digitalt helvete».

– Vi har flere ulike digitale tilbud, eksempelvis selvhjelpsmateriale som kurs, apper og informasjon, og vi holder kurs som webinar, sier Mullally.

Hun forteller om den digitale tjenesten Studenter spør. Denne er utviklet av SiO og driftes i fellesskap av flere samskipnader. Tjenesten ble opprettet for å gjøre terskelen for å lufte bekymringer og spørsmål så lav som overhodet mulig. Her er kvalifisert helseinformasjon og råd gratis tilgjengelig for alle studenter.

Studenter spør

– Vi opplever at disse digitale tjenestene fungerer godt, sier klinikksjefen.

Studenter spør har stor pågang og har nå blitt en nasjonal tjeneste som studentene ser ut til å være fornøyd med, og som nettopp passerte en million sidevisninger.

Deltakelsen på webinarer er noe varierende, forteller hun, og hun kan ikke si noe sikkert om bruken av det digitale selvhjelpsmaterialet de tilbyr. Men hun forteller at SiO opplever høyt trykk inn til alle sine helsetjenester.

– Studentene henvender seg om flere forskjellige typer vansker, og det mest vanlige er overtenking, bekymring og nedstemthet.

Powered by Labrador CMS