IAA til kamp mot økende tidsskriftpriser

Publisert Sist oppdatert

Information Access Alliance (IAA) som består av 6 store amerikanske bibliotekorganisasjoner med American Library Association i spissen, publiserte i juni sitt white paper «Publisher Mergers: A Consumer-based Approach to Antitrust Analysis». Paperet, sammen med en bønn om å blokkere Cinven and Candovers oppkjøp av BertelsmannSpringer, ble sendt til U.S. Department of Justice som følge av at C&Cs planer om å slå Springer sammen med Kluwer Academic Publishers ble kjent 13. mai i år.
Sammenslåingen vil resultere i verdens nest største utgiver av vitenskapelige tidsskrifter etter Elsevier. Med sine 1400 titler vil den nye enheten kontrollere 20% av det vitenskapelige tidsskriftmarkedet.
– På grunn av den konkurransereduserende effekten vi mener vil bli resultatet av å kombinere Springer og Kluwer oppfordrer IAA Department of Justice til å stoppe sammenslåingen, uttaler Mary M. Case, talsmann for alliansen. I et brev til Europakommisjonen bes det om støtte til å blokkere salget av BertelsmannSpringer med henvisning til at dette er en viktig sak også for det europeiske bibliotekmiljøet.
Mellom 1991 og 2000 økte prisene på vitenskapelige tidsskrifter med 158%, mer enn seks ganger inflasjonsraten i USA. Analyser IAA har foretatt viser at aggregering av utgivere har en vesentlig del av skylden for dette. Tidsskriftene tilbys i større og større grad i store elektroniske pakker, med så høye priser på plukking av enkelttitler at dette ikke er noe alternativ. Bibliotek tvinges dermed til å si opp titler fra mindre utgivere for å finansiere pakkene, noe som igjen berøver forskere og studenter tilgang til viktig informasjon. I en ideell verden vil nye publiseringsformer som open access og åpne institusjonelle arkiver ta over når tidsskrifter overprises. Det viser seg imidlertid at jo mer markedsmakt store utgivere samler, jo vanskeligere er det for nye publiseringsformer å slå rot. Partnerne i IAA støtter alternativene, men vil i mellomtiden arbeide for at dagens system ikke skal forverres.
Cinven and Candover har uttalt at de satser på å øke den sammenslåtte Springer-Kluwer-enhetens profittmargin til 38% for å komme på linje med Elsevier Science. Noe kan sikkert oppnås ved rasjonalisering, men tidligere erfaring viser at bibliotekene må forvente prisøkninger. I kjølvannet av dette melder Times online at Reed Elsevier planlegger å bruke noe av sine 700 millioner Euro disponible overskudd til å finansiere en øket satsing på oppkjøp. Springer-Kluwer sammenslåingen har dermed tydeligvis gjort slutt på Elseviers egenerklærte oppkjøpsstopp.
Personen som kommer til å sørge for at C&C får den markedsposisjonen og økonomiske utbyttet de mener de fortjener er ingen ringere enn Derk Haank, tidligere Director og Chief Executive for Reed Elseviers Science and Medical division. I starten av 2004 begynner han i sin nye jobb i Springer-Kluwer.

sik

Mer informasjon:
http://www.informationaccess.org/

Powered by Labrador CMS