Hvor ble det av satsingen?

Publisert Sist oppdatert

Statsbudsjettet ble lagt fram 13.oktober, og Fagråd bibliotek i
Fagforbundet hadde store forventninger. Men hvor ble det av satsingen
på folkebibliotekene?

 

– Av Kari Bjørklid, Fagforbundet

Statsbudsjettet ble lagt fram 13.oktober, og Fagråd bibliotek i Fagforbundet hadde store forventninger. Men hvor ble det av satsingen på folkebibliotekene?

 

– Av Kari Bjørklid, Fagforbundet

Det skal sies at det gis en del til bibliotek- og litteratursektoren og det er fint:

Det settes av 6 mill til leseåret i 2010.

Nasjonalbiblioteket får 23 mill for å fortsette digiatliseringen av eldre materiale.

Det er satt av 10 mill for økt kompetanse og Skolebibliotekutvikling.

Kulturfondmidlene økes, fengselsbibliotek og økt støtte til nye kulturbygg er alt meget bra!

MEN hvor ble det av satsingen på folkebibliotekene? Det føles på grensen til fornærmende at man gir 1 mill til kompetanse
og 3 mill til modellbibliotekutprøving (prosjektutvikling) for hele
folkebiblioteksektoren!

Kompetanse

Fagforbundet har i alle tilbakemeldinger om Bibliotekmeldingen
presisert behovet for øket kompetanse for de ansatte i
folkebibliotekene. Dette har vi ment vi fikk gehør og stor aksept for.
Også når det gjaldt samarbeid og utprøving av nye modellbibliotek har
Fagforbundet vært positive og ment at dette var god
bibliotekutviklingspolitikk hvor man overlater til fagmiljøet og finne
de beste veier for å utvikle bibliotekene.

Bibliotekmeldingen indikerte
løfter og gav oss forhåpninger om midler til dette. Statsbudsjettet for neste år svarer på langt nær til forventningene!

Digital utfordring

Skal folkebibliotekene i Norge kunne følge med i den enorme utviklingensom nå skjer digitalt og som vil ha store konsekvenser for hvordan vi
driver folkebibliotekene i framtiden, må de ansatte få muligheter til å
oppdatere seg kompetansemessig. Vi står foran et paradigmeskifte!

Toget går nå, ikke om 10 år. Folkebibliotekene blir stående igjen på perrongen om man ikke satser!

 

Modellbibliotek (bibliotekutvikling)

Skal man øke kompetansen for de ansatte i folkebibliotekene må man ha
betraktelig mye mer en 1 million, la oss si 10 millioner så kan det
begynne å likne på et løft! Vi må ha ressurser skal vi få til fornyelse
og nytenking. Kunnskap krever tid til å lære, det koster.

Når det gjelder modellbibliotek og bibliotekutvikling er vel 3 mill
kanskje et halvt modellbibliotek. Skal vi ikke tenke stort da!

Skal det være noe tyngde og kraft i dette må man tenke at man trenger
personalressurser og innkjøp av utstyr/ medier/nytt interiør osv osv.
Her ville 30 mill være en beskjeden begynnelse!

Vi satser på mer friske penger til folkebibliotekene!

 

Powered by Labrador CMS