Hva mener forskerne om Wikipedia?

Publisert Sist oppdatert

Vox Publica-serie: Norske forskere
setter karakter på Wikipedia-artikler og diskuterer om fagmiljøer bør bidra til
nettleksikonet. Bok og Bibliotek vil presentere serien utover høsten.

 

Vox Publica-serie: Norske forskere
setter karakter på Wikipedia-artikler og diskuterer om fagmiljøer bør bidra til
nettleksikonet.

 

Wikipedia har på kort tid blitt
svært populært. Nettleksikonet der alle kan skrive artikler, er lett
tilgjengelig. Det er blitt det viktigste oppslagsverket for mange. De norske
utgavene inneholder til sammen over 200.000 artikler. Men er kvaliteten god
nok? Bør forskere skrive og redigere Wikipedia-artikler for å høyne nivået? Er
Wikipedia godt egnet til å bringe forskning ut til offentligheten?

     Disse
spørsmålene ønsker nettmagasinet Vox Publica å dra i gang en debatt om. Derfor har magasinet henvendt seg til en rekke norske forskere på ulike fagfelt, og
resultatet er en serie intervjuer og artikler som publiseres utover sensommeren
og høsten.

 

Setter karakter på artikler

Ved siden av å stille forskerne
noen av de sentrale spørsmålene om Wikipedias kvalitet, bruksmåter og forskeres
rolle, er forskerne også bedt om å sette karakter på en artikkel i
nettleksikonet.

     Artikkelen
er valgt ut av Vox Publica. Artiklene dreier seg om sentrale begreper eller
temaer på den enkelte forskers fagfelt. Forskerne har gitt karakter ut fra fire
kriterier: riktighet, aktualitet, fullstendighet og forståelighet. Dette er de
samme kriteriene som ble brukt i en undersøkelse magasinet Stern gjorde av den
tyskspråklige Wikipedia-versjonen i fjor, der Wikipedia ble sammenlignet med
det mest kjente tyske leksikonet Brockhaus.

     Vox
Publica har ikke hatt kapasitet til å gjøre en omfattende undersøkelse, men
håper forskernes karakterer – med begrunnelse – vil være gode illustrasjoner på
noen av problemstillingene Wikipedias popularitet reiser.

     Artikkelserien
er en oppfølging av et tema Vox Publica tok opp i forbindelse med lanseringen
av magasinet for snart to år siden. Der startet magasinet en stafett der
forskere skulle utfordre hverandre til å skrive Wikipedia-artikler. Det viste
seg vanskelig å få stafetten ordentlig i gang, men temaene – Wikipedias kvalitet
og forskeres innsats – er minst like viktig i dag.

     Derfor
angriper Vox Publica spørsmålene igjen, nå med en litt annen metode. Årsakene
til at det gikk tregt med stafetten, er interessante i seg selv å finne ut av.
Blant spørsmålene til forskerne, er hva de mener skal til for at forskere skal
engasjere seg i Wikipedia.

 

Bidrag til Forskningsdagene

Vox Publica-redaksjonen arbeider
også med andre prosjekter knyttet til Wikipedia, og vil forhåpentlig presentere
disse noe senere på høsten. Satsingen er Vox Publicas bidrag til den nasjonale
festivalen Forskningsdagene, som går av stabelen 19.-28. september. Vox
Publicas Wikipedia-debatt er et av flere initiativer i Bergen.

 

Denne
introduksjonsartikkelen til Vox Publicas serie er skrevet av redaktør og universitetslektor Olav Anders
Øvrebø
, og gjengitt med tillatelse fra Vox Publica. Bok og Bibliotek har også
fått retten til å publisere forskerintervjuene utover
sensommeren og høsten.

 

Se også Vox Publicas nettsider.

 

Powered by Labrador CMS