«Høre, føle, lukte, se»

Publisert Sist oppdatert

Fysiske omgivelser forhindrer mange fri tilgang til arkiver, bibliotek og museer. Myndighetene har signalisert en klar satsning på tilrettelegging av det offentlige rom for alle, uavhengig av hvilke fysiske muligheter og begrensinger enkeltmennesket har. ABM-utvikling arrangerte i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet konferansen «Høre, føle, lukte, se» 29. og 30. september. Tema der var ulike problemstillinger omkring universell utforming i arkiv, bibliotek og museum.

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpasning. Institusjonene må legge til rette for brukerne, ikke omvendt. Dette gjelder så vel for de fysiske omgivelsene, som for formidling av kunnskap, kultur og opplevelse.

På konferansen fikk vi presentert ulike måter flere institusjoner har møtt disse utfordringene på. Bryggen museum i Bergen hadde lagd en utstilling om det å være fattig, gammel og syk i Bergen på 1700-tallet ved å legge til rette for en bred bruk av sansene. Publikum kunne leve seg inn i 1700-talls Bergen ved hjelp av hørselen, luktesansen og synet. I tillegg kunne en smake på urter og ta og føle på gjenstander. Knut Nygaard ved Fetsund Lenser viste et museum som har kommet langt i å integrere tankegangen om universell utforming i både tilrettelegging av utstillinger så vel som lokaler. De har mottatt budstikka prisen for dette.

I Bergen bygges det nytt byarkiv, og vi fikk høre om hvordan de tilrettelegger sine lokaler. I tillegg satser de også på å gjøre selve arkivmateriale tilgjengelig for alle. Prosjektet Det tilgjengelige bibliotek er et samarbeidsprosjekt mellom ABM-utvikling og Sosial- og helsedirektoratet. Tre bibliotek er med i prosjektet og målet er å gjøre bibliotekene tilgjengelig for alle.

I tillegg til å gjøre selve institusjonene tilgjengelig, ble det også satt fokus på universell på internettsider. Kristian Skauli fra Sosial- og helsedirektoratet viste hvordan dette kunne gjøres. Han la vekt på gode kontraster, bruk av lyd, mindre bruk av gra.ske element og muligheten til å kunne velge ulike skjermprofiler.

I kjølevannet av konferansen vil det komme en artikkelsamling i serien ABM skrift. I tillegg har ABM-utvikling nedsatt ei arbeidsgruppe som vil jobbe aktivt videre for at universell utforming skal bli en integrert del virksomheten til både ABM-utvikling og ABM-sektorene. Bok og bibliotek kommer også til å følge opp dette temaet fremover.

Siv Bente Grongstad

Powered by Labrador CMS