Gullivers fantastiske reise

Publisert Sist oppdatert

I 25 år har bokbussen Gulliver kjørt ut til små og bitte små steder i de fem Vesterålskommunene. Bibliotekets forlengede arm er en populær gjest. Et bokbuss-seminar med fokus på framtida markerte jubileet.

Tekst og foto: Marianne Lovise Strand, frilansjournalist

I 25 år har bokbussen Gulliver kjørt ut til små og bitte små steder i de fem Vesterålskommunene. Bibliotekets forlengede arm er en populær gjest. Et bokbuss-seminar med fokus på framtida markerte jubileet.

Tekst og foto: Marianne Lovise Strand, frilansjournalist

Like før jul i fjor var et tjuetalls bokbuss– og bibliotekansatte samlet på Sortland bibliotek for å drodle om bokbussens framtid.

— Vi fikk flere både påfyll og nyttige innspill, sier Ellen Marie Hansteensen som er leder for bokbussen i Vesterålen og også biblioteksjef i Bø.

Bokbussen i Vesterålen har 108 faste stoppesteder og om lag 4000 bøker tidsskrifter og lydbøker for barn og voksne. I Nordland fylke er det fem bokbusser.

 

Suksess

De 25 årene med bokbuss i Vesterålen har vært en suksess. Gulliver er den gode, gule bussen fylt med historier. Bussen som spesielt barn og unge på små steder liker å få besøk av. Et rullende bibliotek med ansatte som knapt har hatt en sykedag.

— Bokbussen er et fantastisk godt tilbud, men det er veldig viktig å evaluere ordningen og ser på hva den skal være i framtida, sier Hansteensen. Bibliotekene har forandret seg, og det tror jeg også bokbussen vil gjøre.

Film, musikk og teater – alt dette er interessante områder som kanskje kan trekkes inn i Bokbussen i tillegg til ordinært utlån av bøker og lydbøker. Kanskje blir bokbussen en dag Vesterålens rullende ”bok- og kulturhus” i framtida? Mulighetene er mange, men plassen i en buss må nok tilrettelegges på en annen måte i så fall.

 

Stor verdi

Bokbussen i Vesterålen ble etablert i 1986 og fikk navnet Gulliver. Bokbussen var et supplement for å veie opp for at en rekke mindre filialer i Vesterålen ble lagt ned. Bussen, som er et samarbeid mellom de fem kommunene i Vesterålen, ble etablert for å effektivisere. Det har vist seg å være et lurt valg.

Helt i starten var vissnok ikke alle udelt positive. Men Gulliver ble raskt et godt og innarbeidet og trofast tilbud som vesterålingene har satt stor pris på. Og barna som var lånere den gang, er kanskje foreldre i dag til nye bokbusslånere. Også mange eldre på bygda har benyttet bokbussen i løpet av disse årene.

— Vi vet at bokbussen har en stor verdi for den enkelte, sier Hansteensen. Men det er også et faktum at mange av våre eldre lånerne gått bort. Bokbussen skal være et tilbud til alle, men vi ser at det hovedsakelig er skole- og barnehagebarn i Vesterålen som bruker den.

 

Kulturtilbud i distriktet

Bortsett fra i regionsenteret Sortland har samtlige av kommunene i Vesterålen opplevd stor fraflytting gjennom de siste 30 årene. Eksempelvis har innbyggertallet i Andøy minket med om lag 100 personer i året siden 1980. I de fem kommunene Andøy, Bø, Øksnes, Hadsel og Sortland bor det drøyt 30.000 mennesker i dag.

— Bokbussen er utvilsomt med på å ivareta kulturtilbudet i distriktene, sier Hansteensen. Enkelte steder i landet kalles bokbussene for kulturbusser, og dette er noe vi absolutt ønsker å se nærmere på. Vi ønsker oss flere lånere i yrkesaktiv alder, og vil se på hvordan nye tilbud kanskje kan føre til at bokbussen også blir attraktiv for disse.

De ønsker også å ha et fokus på tilbakeflytterne, mennesker som har gjort et bevisst valg om å flytte tilbake til Vesterålen.

 

Bussen på Facebook

I forbindelse med jubileet etablerte Hansteensen en Facebookside for Bokbussen i Vesterålen. Foreløpig er det ikke mange medlemmer, men det håper hun det vil bli.

— Det er viktig å være på Facebook og andre sosiale medier, man kommer lettere i dialog med folk på den måten, sier hun. Men hvis siden skal fungere krever det jevnlig oppdatering.

De kan blant annet legge ut informasjon om hvor bussen er til en hver tid, spesielle happeninger og her kan lånere komme med ønsker om hva de vil låne og andre innspill.

Og som bokbussens administrative leder tror hun det er viktig å se på organiseringen i framtida. Bussen er i dag betjent med flere små stillinger, ofte under 50 prosent stilling. At de ansatte nesten ikke har hatt sykefravær på disse 25 årene ser Hansteensen på som veldig positivt.

— De fleste bibliotekarene på bussen har vært i jobben i mange år, og trives veldig godt. Det gjør også sjåførene, som selvsagt også hjelper til med utlån og annet, sier hun.

 

– – – –

  

— Vi stortrives

De er et godt team, bibliotekar Karin og bokbussjåfør Anne May Selnes. De stortrives om bord i sitt rullende bibliotek, bokbussen Gulliver.

Akkurat den dagen vi besøkte bokbussen, hadde den sitt faste stopp utenfor Sigerfjord skole, ei lita bygd ei mil fra regionsenteret Sortland. Det er stille i bussen, første og andre klassingene har akkurat gått tilbake til klasserommene.

Utenfor bussen snør det tett denne januardagen, men inne er det lunt og godt.

— Ungene setter pris på bokbussen, det merker vi godt, sier Karin, som egentlig bare skulle være vikar på bokbussen for en periode. Nå har hun vært med i snart 11 år, ansatt i en 20 prosents stilling.

Anne May har vært buss- og trailersjåfør i til sammen 15 år, og for fire og et halvt år siden fikk hun det hun betegner som selve drømmejobben.

— Jeg elsker bøker, og låner med meg pose etter pose, sier hun og smiler. Som sjåfør for bokbussen har jeg jo lett tilgang til alle bibliotekene i regionen. I tillegg er jeg selvsagt veldig glad i å kjøre buss og glad i folk.

— Ja, du aner ikke hvor mye bøker hun låner, ler Anne May, som også stortrives. Jeg arbeidet tidligere som ungdomsskolelærer, i dag kombinerer jeg denne jobben med å undervise fremmedspråklige på Sortland.

Karin tar i mot bøker som skal innleveres, og sjåfør Anne May registrerer nye utlån.

— Det hender at noen av ungene tror at det koster å låne bøker, og at lånekortet er et betalingskort, sier Karin. Det er kanskje ikke så rart, for det meste betales jo med kort ellers.

— Det er ikke mange eldre lånere igjen, de få som er setter uendelig stor pris på oss. Er det dårlig føre stopper vi utenfor huset deres, og plukker med oss et utvalg bøker som vi vet de vil like. Med årene vet vi jo godt hva den enkelte liker.

Glad gjeng. — Flott å være på bokbussen, synes Mathea Eidemoen, Tina Villads Reinholdsen og Sofie Barosen Hokstad fra tredje og fjerde klasse på Sigerfjord skole. Her sammen med bokbuss-sjåfør Anne May Selnes og bibliotekar Karin.


Powered by Labrador CMS