Giske på hugget – biblioteksektoren taus

Publisert Sist oppdatert

Det hviler en urovekkende taushet over biblioteksektoren nå
før stortingsmeldingen. Det er pussig, i og med at kulturminister Trond Giske
før jul gikk uvanlig kraftig og tydelig ut i Aftenposten (18.12.08). I dag (2.1.09) gjentar han budskapet i et intervju i Kommunal Rapport.

 
Det hviler en urovekkende taushet over biblioteksektoren nå
før stortingsmeldingen. Det er pussig, i og med at kulturminister Trond
Giske
før jul gikk uvanlig kraftig og tydelig ut i Aftenposten (18.12.08). I dag (2.1.09) gjentar han budskapet i et intervju i
Kommunal Rapport.

I
romjula fulgte fylkesbiblioteksjefen i Hordaland, Ruth Ørnholt, opp med
invitasjon til debatt i Aftenposten – og her på bokogbibliotek.no. Heller ikke hun har fått noen respons. Da jeg så Ørnholts innlegg i Aftenposten, tenkte jeg med en gang at dette burde
sikres slik at det ikke forsvinner i dagspressens virvelvind. Jeg tok kontakt
med henne og lurt på om det var OK å legge ut innlegget på bokogbibliotek.no.
Ja, klart det, svarte hun, hun var jo ute etter debatt. Nå har det ligget på
hovedsiden i flere uker, uten å få en eneste kommentar.

VET IKKE, TØR IKKE? Er det slik at toneangivende folk i biblioteksektoren ikke vet hva de skal
mene? Eller våger de ikke å mene noe? For kritikk og synspunkter må ha en
adresse, og det er naturlig å rette kritikken mot de som har makt og penger.
Det er først og fremst ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket og departementet/regjeringen/Stortinget.

Fylkesbibliotekarer Bok og Bibliotek har snakket med mener at
fylkesbibliotekene må styrkes i framtida, som regionale utviklingsaktører, noe
som kommer tydelig fram i to intervjuer i Bok og Bibliotek nr 1/09, som for
tiden er under produksjon. Det er ikke vanskelig å forstå en slik mening.
Politikk i Norge, handler ofte om regionpolitikk – det gjelder også innenfor
biblioteksektoren. For de fleste i Norge oppleves Oslo som langt unna, det er i
lokalmiljøet og regionen det viktige skjer. Det er også både tungvint og
kostbart å reise til Oslo for å oppdatere seg på seminarer og konferanser.

Men å styrke regionene krever penger, og penger vokser ikke
på trær. Vi kan ikke vente særlig mye friske penger i disse dager, så de må
flyttes fra et sted. Og da er spørsmålet: Hvor finnes det flyttbare penger? Hos
ABM-utvikling, hos Nasjonalblioteket? En nærliggende tanke. Men idet man krever
penger overført fra en av disse institusjonenes budsjetter – noe ingen
foreløpig har gjort – stiller man seg åpen for hugg. Da har man gjort seg til
fiende av statens forlengede armer inn i sektoren. Det er kanskje en av grunnene til at det har vært så stille…?

 

TO FASER. Det er to viktige faser i arbeidet med en Stortingsmelding. Fase 1 er den tiden hvor meldingen skrives. Da holder departementet som regel kortene tett til brystet. Men det er samtidig en fase hvor departementet, både byråkratene og politikerne, er mottakelige for påvirkning. Lobbyvirksomhet og annen dialog. Fase 2 er tiden etter at regjeringens melding til Stortinget er lagt fram. Da skal den diskuteres, i media, i organisasjoner og institusjoner – og etter hvert i Stortinget.

Det har vært stille i Fase 1. Lite har lekket ut fra departementet og lite har vært spilt ut offentlig fra biblioteksektoren. Når Giske varsler reform og endring, blir det derfor ekstra spennende. For alt vi vet kan det bli heftig dramatikk.

Fase 1 er nå så godt som ferdig. Innspillenes tid er forbi. Det blir derfor spennende å se hva fase 2 vil bringe. Vil det bli en Stortingsmelding som hele biblioteksektoren kjøper og hvor behandlingen fram til endelig vedtak i Stortinget blir en eneste sjarmøretappe for ministeren?  Eller vil det slippes bomber som vil forandre hele det landskapet vi har hatt de siste årene?

 

EN GYLLEN SJANSE. Uansett – jeg håper tiden mellom offentliggjøring av Stortingsmeldingen og sluttbehandling i Stortinget, blir sett på som en stor mulighet til å legge grunnlaget for framtidas bibliotekvesen i Norge. La alle stemmer slippe til, bruk blogger, nettsteder og aviser.  Bruk Bok og Bibliotek, Bibliotekforum og Bibliotekaren. 

Men la oss samtidig håpe at vi ikke ender opp med det Monica Deildok kaller
"forsvarskamp" (Bibliotekaren 1/08). La oss håpe at det går an å gå offensivt
ut. Politikkens gylne regel handler om å ta standpunkt og sørge for at vedtak
blir realisert. Det gjelder også for biblioteksektoren.

 

– Odd Letnes, redaktør

 

Les intervju i Kommunal Rapport

 

Les Ruth Ørnholts innlegg

 

Les om fylkesbiblioteksjefenes visjoner i Bok og Bibliotek 2/08

 

 

Powered by Labrador CMS