Gernot Wersig er død

Publisert Sist oppdatert

Etter alvorlig sykdom døde professor Gernot Wersig i juli i en alder av 63. Dermed forlater grunnleggeren av tysk informasjonsvitenskap den vitenskapelige scenen. Fagverdenen sørger over en av de kreative og retningsvisende tenkerne innen informasjonsvitenskap. Fra 1977 innehadde han Tysklands første professorat i informasjons- og dokumentasjonsvitenskap ved Freie Universität i Berlin. Han har æren å ha utviklet IoD-faget til en "postmoderne" vitenskap som integrerer også sosiokulturelle og sosiopsykologiske analyser. Hans filosofi anerkjennes også i Norden, især i Norge (f.eks. ved Høgskolen i Oslo/Journalistikk, bibliotek- og mediefag).

Gernot Wersig ble født 20. desember 1942 i Berlin. Etter examen artium studerte han medievitenskap (Publizistik), sosiologi og informasjons- og dokumentasjonsvitenskap ved Freie Univesität i Berlin (FU Berlin). Han disputerte i 1971 med doktoravhandlingen ”Information, Kommunikation und Dokumentation als Grundbegriffe der Informations- und Dokumentationswissenschaft" (Informasjon, kommunikasjon og dokumentasjon som basistermer for informasjons- og dokumentationsvitenskap”). I 1977 fulgte utnevnelse til professor i informasjons- og dokumentasjonsvitenskap.  I 1976 ledet han prosjektet FIABID som var et prosjekt for å integrere utdanningen i fagområdene bibliotek, informasjon og dokumentasjon. Seinere ledet han INSTRAT-prosjektet  som dreide seg om informasjonssystemer og deres samfunnsmessige utviklingspotensiale. Med hensyn til globalisering, digitalisering av hverdagen og arbeidsplasser og europeisk politikk for høyere utdanning (Bologna prosessen) har resultatene fra FIABID og INSTRAT selv etter 30 henholdsvis 25 år ikke mistet noe av sin aktualitet.

Wersig engasjerte seg som Dekan ved Kommuniskasjonsvitenskapelig fakultet (1991-1995) og deretter som direktør for institutt for ”Publizistik und Kommunikationswissenschaft” (Medie- og kommunikasjonsvitenskap; 1995-1997 og fra 2001 til han ble syk i januar 2006. Med andre ord hadde han mer enn nok å gjøre. Likevel fant Wersig tid til å publisere bøker og artikler i et betydelig omfang. Ved siden av doktoravhandlingen skrev han bøker med titler om informasjonssosiologi, tesauruser, ”den kommunikative revolusjon”, "organisasjonskommunikasjon”, og ikke minst "informasjonssamfunnets kompleksitet.”

Ikke bare Tyskland, men hele den internasjonale informsjonsvitenskapen, mister med Gernot Wersig en av sine viktigste teoretikere, en høyst motivert professor og en grei kollega.

Prof. Dr. Wolfgang Ratzek (Hochschule der Medien Stuttgart)

 

Powered by Labrador CMS