– Er vi snart der at vi ikke lenger fyller kravene i bibliotekloven? undrer Kirsti Husby, tillitsvalgt for Bibliotekarforbundet ved Arendal bibliotek.

Frykter for arbeidsmiljøet etter kutt

Oppsigelsene ved Arendal bibliotek får ikke bare konsekvenser for vaktplaner, arrangement og medieinnkjøp. De ryster også arbeidsmiljøet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi var ganske målløse og i sjokk over at kommunalt ansatte skulle bli oppsagt, sier Kirsti Husby, bibliotekar i barneavdelingen og tillitsvalgt fra Bibliotekarforbundet.

Det er godkjenningen 19. desember i fjor av Arendal kommunes handlings- og økonomiplan for 2021-24, Husby sikter til. Kommunen måtte nedbemanne med 70,3 årsverk der tre årsverk skulle tas fra kultur/bibliotek. Dermed mistet Arendal bibliotek to merkantile stillinger med blant annet mye arrangementskompetanse.

 

Usikre på egen jobb

Biblioteket har vært gjennom nedbemanninger før, men da i form av naturlig avgang. Denne gangen måtte kolleger sies opp.

– Det var mange som gikk med høye skuldre. Vi fikk ikke vite noe før sent på våren. Den ene gikk nå i juni, til et engasjement et annet sted i kommunen. Den andre vet vi ikke noe om ennå, sier Husby da Bok og bibliotek besøker sørlandsbyen i september.

Usikkerheten for om det ryker flere stillinger, kombinert med følelsen av hele tida å måtte strekke seg lenger og lenger, får henne til å se mørkt på framtida.

– Det har vært et godt arbeidsmiljø her, men som tillitsvalgt er jeg redd for arbeidsmiljøet. Vi yter stadig mer, uten at vi får noe igjen for det. Det går ikke i lengden, sier hun som selv har 27 års fartstid fra Arendal bibliotek.

– Vi har et fantastisk bygg, med et fantastisk personale, sier Kirsti Husby. Det hun savner, er ressurser til å fylle huset med aktivitet og en mer oppdatert samling.

Sjefen i skranken

Ifølge Arendal kommunes egen virksomhetsplan for 2021, krever disse kuttene tilpasninger i vakt- og bemanningsplanen for å opprettholde dagens betjente åpningstid. Et synlig resultat av tilpasningene er at biblioteksjefen må trå til for å sikre bemannet skranke.

– Etter sommerferien sitter biblioteksjefen i skranken hver tirsdag mellom 10-12 når vi ansatte har seksjons- og gruppemøter, sier Husby.

Hun undrer seg også om biblioteket vil kunne fylle kravene som folkebibliotekloven setter. Ikke minst den delen som sier at: «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.»

– Det er frustrerende at det ikke finnes minimumskrav. Det virker som det bare kan kuttes og kuttes, sier hun.

Langtidsproblem

En konsekvens, jamfør  Arendal kommunes virksomhetsplan, er at biblioteket må redusere arrangementene med minst 60 prosent i forhold til fjorårets nivå. Ifølge biblioteksjef Ola Eiksund, har mediebudsjettet blitt barbert år for år. Årsaken til nedskjæringene skal ifølge Eiksund skyldes kommunens økonomiske problemer siden finanskrisa i 2008.

– Den gang hadde vi et mediebudsjett på rundt 36 kroner per innbygger. I dag anslår jeg mediebudsjettet til å ikke være mer enn cirka 13 kroner per innbygger. Vi kjøper ikke mer enn 20 prosent av det vi gjorde i 2008, sier Eiksund.

– Vi er i en bølgedal. Forhåpentligvis har vi nådd bunnen nå, sier Ola Eiksund, biblioteksjef i Arendal.

Ifølge Bibliotekutviklings statistikk for folkebibliotek, er Arendals «Medieutgifter per innbygger» oppgitt til kr 19,73 i 2020. Det tilsvarende 2020-tallet for KOSTRA-gruppe 13, som Arendal hører inn under, er kr 21,58 per innbygger. Arendal trekker snittet ned, men ifølge Eiksund er tallene misvisende, og enda dårligere i Arendals favør.

– Kommuner rapporterer ulikt og har ulike rutiner for hvordan kostnader føres i regnskap, sier han.

Eiksund legger til at de oppgitte KOSTRA-tallene for Arendals mediebudsjett også inkluderer kostnader som istandgjøring, plasting, radiobrikker og erstatninger. Som igjen betyr at hans reelle mediebudsjett ligger rundt 13 kroner per arendalitt.

Svekket tilbud

Lavt mediebudsjett gir få innkjøp, men lange køer. Ventelistene på de mest populære titlene har vokst.

– Publikum er oppgitte. Når de får vite hvor lang ventetida er, får vi ofte høre: «Da kjøper jeg den heller selv», sier Husby.

Selv om køene er lange for bestselgerne, lider faglitteratur mer. Det er ikke budsjett til å bygge en gjennomtenkt samling. Det blir mer tilfeldige innkjøp ut fra publikums forespørsler.

Sliten

Ola Eiksund har jobbet på Arendal bibliotek siden 1997.

– Biblioteket som idé driver meg. Jeg trives vanligvis godt, også i dårlige tider, men de to siste årene har vært tunge. Jeg blir sliten av bare å jobbe i motbakke. Akkurat nå ser jeg ingen lyspunkt, sier Eiksund.

Hverken rådmann Harald Danielsen eller ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) har besvart Bok og biblioteks spørsmål om kuttene og deres konsekvenser.

 

 

Powered by Labrador CMS