Framtidig utgiveransvar for Bok og bibliotek

Publisert Sist oppdatert

Allerede i interimsstyret for ABM-utvikling ble det i 2002 reist spørsmål om institusjonen burde være utgiver av Bok og bibliotek. Senere har det også kommet innspill fra andre hold om at man ser det problematisk at ABM-utvikling utgir et debattorgan under redaktørplakaten. Spørsmål som ble meldt fra flere eksterne parter, var særlig om Bok og bibliotek ville bli et ukritisk hyllingsorgan for ABM-utvikling. Denne bekymringen er nå snarere snudd ved at ABM-utvikling tvert i mot har blitt tillagt synspunkter fordi de er målbåret av Bok og bibliotek.

Styret i ABM-utvikling har drøftet framtiden for Bok og bibliotek på styremøtet 10. mai, og styret ga da følgende føringer for det videre arbeidet med å utrede en framtidig drift av bladet.

1. Bok og bibliotek bør fortsatt være et redaksjonelt selvstendig tidsskrift under redaktørplakaten og Bok og bibliotek bør derfor ikke gis ut av ABM-utvikling.

2. ABM-utvikling bør fortsatt bidra økonomisk til Bok og biblioteks drift.

3. Administrasjonen har i samråd med styreleder fullmakt til å innlede forhandlinger med aktuelle utgivere og presenterer et forslag til løsning på styremøte 20. september.

Bok og bibliotek har lange tradisjoner og er et viktig tidsskrift for sektoren. Bladet har i de senere år utviklet en god profil, ikke minst ved å se bibliotekene i et større samfunnsperspektiv. ABM-utvikling ønsker å bidra til at bladet kan videreføres som et godt og uavhengig tidsskrift. Men vi ser også at det er nødvendig å markere at det redaksjonelle innholdet i Bok og bibliotek slett ikke alltid er i takt med de synspunktene som ABM-utvikling selv står for.

ABM-utvikling ønsker å legge til rette for at Bok og bibliotek fortsatt skal kunne rette et kritisk og uavhengig blikk mot offentlig bibliotekpolitikk og mot institusjoner og organisasjoner som arbeider innenfor bibliotekområdet, og ABM-utvikling vil fortsatt ta økonomisk ansvar for å sikre at bladet kan holde en slik profil.

Jon Birger Østby

 

Powered by Labrador CMS