Framtidas bibliotek – sett fra fylkestinget i Oppland

Publisert Sist oppdatert

Politiker Even
Hagen (Ap) har vært på bibliotekkonferanse – og har formidlet begeistring på
bloggen sin. Det er tydelig at bibliotekarene i Oppland har lykkes i å inspirere politikerne. 

 
Politiker Even
Hagen (Ap) har vært på bibliotekkonferanse – og har formidlet begeistring på
bloggen sin. Det er tydelig at bibliotekarene i Oppland har lykkes i å inspirere politikerne. Vi gjengir her bloggposten i sin helhet.

 

Torsdag 4. juni, på Gjøvik, deltok jeg på en dagskonferanse
om Stortingsmelding nr. 23 med tittelen "Bibliotek – kunnskapsallmenning,
møtestad og kulturarena i ei digital tid". Som saksordfører i
biblioteksaker på fylkestinget ser jeg at denne Bibliotekmeldinga blir viktig
for hva som skjer videre i fylket vårt. Utfordringa blir å beholde et sterkt
regionalt nivå, pluss at Oppland har vært så i langt framme at mange av de
utfordringene som ligger i meldinga har vi allerede svart på.

"Det sømløse bibliotek Oppland" er navnet på den modellen som vi har
bygd opp den siste fireårsperioden. Det går i hovedsak ut på å skape en
helhetlig bibliotektjeneste. Og nå er veldig mye av stortingsmeldinga bygd på
den samme tankegangen. Jeg har skjønt såpass etter det jeg har satt meg inn i
at Oppland er veldig gode på bibliotek, og derfor er vi et naturlig forbilde på
mange områder. Men da er det viktig å finne nye utfordringer og være offensive
på nye felt.

I tillegg er vi nå i gang med å lage en felles ABM-strategi, der det skal ses
på hvilke områder det er naturlig å få et tettere samarbeid mellom arkiv,
bibliotek og museum.

På møtet om Bibliotekmeldinga var stortingsrepresentant Espen Johnsen fra
Familie- og Kulturkomiteen. Han la fram arbeidet som har vært gjort og hvilke
målsettinger Stortinget har for biblioteksektoren.

 

 

"Moderne, fine bibliotek får besøk! Vi oppsøker
brukerne våre på nye arenar, for eksempel på nettet. Det siste året har vi hatt
en dobling av antall utlån i Lom."

 

– Rita Mundal,
biblioteksjef i Lom

 

Det var et tettpakket program med hele ni forskjellige innledere. Blant annet
hadde Rita Mundal, biblioteksjef i Lom, en god presentasjon av oppsvingen de
har hatt. Det virker som de er offensive og at de tørr å tenke nytt for å komme
i kontakt med nye grupper. Resultatet er blant annet egen blogg; "3 vise kvinner" og Facebook-gruppe
for Lom Folkebibliotek
.

Fremover kan det også bli interessant å følge uviklingen med E-bok. Det blir
spennende å se om folk er klare for å droppe papirboka til fordel for en ny og
moderne duppedings. På sikt er det ikke tvil om at også bøker vil bli påvirket
og komme i nye former, for det ligger uante muligheter i ny teknologi.

Det er også viktig å bygge på regionale fortrinn, slik som det blir gjort i
Nord-Gudbrandsdalen. Der er alle biblioteka blitt til Nasjonalparkbibliotek. På
den måten er bibliotekene med på å fremheve særtrekk ved regionen og bygger opp
om lokale fortrinn.

Regjeringa har bestemt at 2010 skal være Nasjonalt leseår, og at vi skal få et
Leseløft i perioden 2010 til 2014. Det er en ypperlig anledning til å fremme
bibliotek og få fram alle de gode sidene ved det. For det er viktig å sikre at
barn får gode grunnleggende ferdigheter, og da særlig når det gjelder lesing.
Da er det viktig å lese mye, og det kan bibliotekene bidra til.

Jeg ser fram til å jobbe mer med bibliotek, og nå må vi sørge for at Oppland
fortsetter å være et foregangsfylke!

 

Bloggposten
finner du her.

 

 

 

Powered by Labrador CMS