Forskningsrådet og UHR krever Open Access

Publisert Sist oppdatert

Norges forskningsråd vedtok 28. januar prinsipper for åpen
tilgang til vitenskapelig publisering. Forskningsrådet vil kreve at artikler
som er et resultat av finansiering fra Forskningsrådet, skal gjøres
tilgjengelig gjennom egenarkivering eller Open Access publisering i den
utstrekning dette ikke kommer i konflikt med forleggeres rettigheter. Også Universitets- og høgskolerådet (UHR) anbefaler
Kunnskapsdepartementet det samme – å satse på Open Access.

 
Norges forskningsråd vedtok 28. januar prinsipper for åpen
tilgang til vitenskapelig publisering. Forskningsrådet vil kreve at artikler
som er et resultat av finansiering fra Forskningsrådet, skal gjøres
tilgjengelig gjennom egenarkivering eller Open Access publisering i den
utstrekning dette ikke kommer i konflikt med forleggeres rettigheter. Også Universitets- og høgskolerådet (UHR) anbefaler
Kunnskapsdepartementet det samme – å satse på Open Access.

UHR sendte 30. januar 2009 en rapport til
Kunnskapsdepartementet som svar på henvendelsen om råd i forhold til å
stimulere til mer åpen tilgang til forskningsresultater. UHR mener at tilgang
til vitenskapelige resultater er et viktig forskningspolitisk spørsmål. En
positiv holdning Open Access-initiativet fra Kunnskapsdepartementet vil få stor betydning for utviklingen ved institusjonene. Kunnskapsdepartementet bør derfor støtte fri tilgang i politikkutformingen og i oppfølgingen av
universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet bør oppfordre institusjonene til å utarbeide strategier og retningslinjer som
bidrar til åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner i sine strategier for
forskning.

Rapporten kan lastes ned her i pdf: Økt tilgang
til norske forskningsresultater. Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av
UHRs forskningsutvalg. 30. januar 2009

 

 

Powered by Labrador CMS