Forskningsbasert eller praksisbasert undervisning ved JBI?

Publisert Sist oppdatert

Førsteamanuensis Tord Høivik (Høgskolen i
Oslo, avd. JBI) drøfter i Forskerforum nr 6/10 (s. 34-35) forholdet
mellom
forskning og profesjonsutdanning. At undervisningen ved et tradisjonelt
universitet skal være forskningsbasert, er ingen kontroversiell påstand.
Men
gjelder det samme for et profesjonsuniversitet? Høivik svarer nei:
Undervisningen ved et
profesjonsuniversitet bør være praksisbasert framfor forskningsbasert,
mener
han.

    Dette er friske fraspark som rammer
landets største utdanningsinstitusjon for bibliotekarer så det smeller.
Høgskolen i Oslo har som ambisjon å bli et profesjonsuniversitet og ved
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonfag (JBI) har man
for
lengst gått i gang med å bygge opp et forskningsmljø. Noe som kanskje er
forgjeves, eller verre, misbruk av ressurser, skulle vi følge Høiviks
resonnementer.

    I Bok og Bibliotek nr 5/08 gjorde vi en
rundspørring bland et utvalg biblioteksjefer og spurte hva de mente om
bibliotekforskning. Svarene peker klart i positiv retning: Ja, vi trenger bibliotekforskning.

   
Bok og Bibliotek kommer tilbake til Tord
Høiviks utspill ved en senere anledning. I mellomtiden kan det være
interessant
å lese hva biblioteksjefene mente om disse tre spørsmålene:

 
1) Kan bibliotekforskning gi oss et bedre
bibliotekvesen?

2) Synes du det bør satses på
bibliotekforskning i årene som kommer?

3) Hva bør det forskes på?

 

(Klikk på tittelen for å komme
videre.)

 

– Red.
Førsteamanuensis Tord Høivik (Høgskolen i
Oslo, avd. JBI) drøfter i Forskerforum nr 6/10 (s. 34-35) forholdet mellom
forskning og profesjonsutdanning. At undervisningen ved et tradisjonelt
universitet skal være forskningsbasert, er ingen kontroversiell påstand. Men
gjelder det samme for et profesjonsuniversitet? Høivik svarer nei: Undervisningen ved et
profesjonsuniversitet bør være praksisbasert framfor forskningsbasert, mener
han.

    Dette er friske fraspark som rammer
landets største utdanningsinstitusjon for bibliotekarer så det smeller.
Høgskolen i Oslo har som ambisjon å bli et profesjonsuniversitet og ved
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonfag (JBI) har man for
lengst gått i gang med å bygge opp et forskningsmljø. Noe som kanskje er
forgjeves, eller verre, misbruk av ressurser, skulle vi følge Høiviks
resonnementer.

    I Bok og Bibliotek nr 5/08 gjorde vi en
rundspørring bland et utvalg biblioteksjefer og spurte hva de mente om
bibliotekforskning. Svarene var i overveiende positive.

    Bok og Bibliotek kommer tilbake til Tord
Høiviks utspill ved en senere anledning. I mellomtiden kan det være interessant
å lese hva biblioteksjefene mente i 2008.

 

Bok og Bibliotek kommer tilbake til Tord
Høiviks utspill ved en senere anledning. I mellomtiden kan det være
interessant
å lese hva biblioteksjefene mente om disse tre spørsmålene:

 
1) Kan bibliotekforskning gi oss et bedre
bibliotekvesen?

2) Synes du det bør satses på
bibliotekforskning i årene som kommer?

3) Hva bør det forskes på?

 

Les rundspørringen blant biblioteksjefene her.

 

Lenke til pdf av Forskerforum nr 6/10

 

– Red.

Powered by Labrador CMS