Former framtidens internett

Publisert Sist oppdatert

Sosiale medier får et rekordløft
når Forskningsrådets program VERDIKT nå tildeler over 200 millioner
kroner til
ny internettforskning.

 
Sosiale medier får et rekordløft
når Forskningsrådets program VERDIKT nå tildeler over 200 millioner kroner til
ny internettforskning.

 

– Vi har opplevd rekordstor respons
fra både næringsliv og forskningsmiljøer. Dette er gledelig og bekrefter at
Norge har sterke fagmiljøer som ligger helt i front innen sentrale utfordringer
ved fremtidens internett, sier programkoordinator Olaug Råd i VERDIKT.

     Over
120 millioner kroner, tilsvarende 60 prosent av totalbevilgningen, går til
forskning på sosiale nettverk.

     –
Sosiale nettverk og spesielt sosiale medier har tatt kraftig av. Det gjør det
naturlig å forske mer på mekanismene som ligger til grunn for
"fenomenet" og hvordan det kan utnyttes i samhandlings- og
kommunikasjonsteknologi, sier Råd.

     Eksempel
på områder hvor slik teknologi kommer til anvendelse er eLæring, eHelse,
innovasjonsprosesser i bedrifter, spillteknologi og eGoverment.

 

21 nye prosjekter

Totalt 21 miljøer får støtten på
204 millioner til forskning på fremtidens internett. Dette er første utlysning
innen fremtidens internett, som siden 2009 er et overordnet satsingsområde i
VERDIKT og dekker temaene sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt
internett.

     –
Prosjektene favner et bredt spekter av utfordringer og løsninger knyttet til
informasjonssamfunnet og digitalisering av omgivelsene, sier Råd.

     Hun
forteller at de nye prosjektene også tar opp viktige samfunnsmessige spørsmål
knyttet til teknologien slik som RFID og samfunnet, demokrati, sikkerhet og
tilgjengelighet på IKT-løsninger.

 

Museet inn i klasserommet

I Tromsø skal byrommet
digitaliseres i et prosjekt ledet av Telenor, mens Intermedia skal skape en
virtuell virkelighet blandet sammen av web, museum og skole som skal gi elever
bedre læringsutbytte av museumsbesøk. Olaug Råd i VERDIKT Funcom arbeider med å
utvikle dataspill i sosiale medier, mens Oslo
universitets-sykehus skal utvikle trygge, digitale helsetjenester.

     –
I denne runden hadde vi fire ganger flere søkere fra næringslivet enn i
tidligere utlysninger og mer enn halv-annen ganger flere søkere fra forskningsmiljøene,
sier Råd.

     VERDIKT
mottok til sammen 181 søknader med gjennomgående høy internasjonal
forskningskvalitet. Av de 21 prosjektene som fikk støtte er 9 brukerstyrte
innovasjonsprosjekter, 11 forskerprosjekter og ett kompetanseprosjekt med brukermedvirkning.

 

Fremtidens internett

– Nettet vil ytterligere befolkes
av enkeltpersoner, sosiale grupper og institusjoner, men også "ting"
som kommuniserer med hverandre og mennesker, sier seniorrådgiver André Fossen
Mlonyeni i VERDIKT.

     Han
kan fortelle at fremtidens internett går mot å romme en digital avspeiling av
våre digitale liv, samt vil tilby et enormt digitalt informasjonstilfang nesten
uavhengig av geografi og teknologi. 

     –
Midlene som nå er tildelt vil bidra til å skyve kunnskapen innenfor temaene
helt frem i den ytterste forskningsfronten. Resultatene vil hjelpe oss å forstå
hvordan anvendelser vekselvirker med samfunnet og hvilke muligheter som ligger
i teknologiene.

     –
Vi vil lære hvordan flere typer aktører kan bidra og samvirke for at den videre
utviklingen innenfor disse feltene i Norge og internasjonalt beveger seg videre
på en måte som er positiv og riktig for mennesker, samfunn og næringsliv,
avslutter Mlonyeni.

 

– – – –

 

Neste utlysning blir planlagt i
løpet av høsten 2010, med tidligst søknadsfrist våren 2011. Størrelse og omfang
er ikke avklart.

 

Kilde: Forskningsrådet

 

 

Powered by Labrador CMS