Faglig sterk arkivbok

Publisert Sist oppdatert

Kaisa
Johanna Maliniemi:  Hva arkivene skjulte : En
undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand
(Porsanger) og Nordreisa 1865-1948. ABM-media,
2010

 

Prosjektet «Minoriteter i offentlige
arkiver – en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver», har hatt som mål å
undersøke minoritetenes møte med myndighetene i to lokalsamfunn i Nordreisa og
Kistrand (Porsanger), og hvordan dette møtet nedfeller seg i skriftlige
dokumenter i kommunenes arkiver spesielt. Prosjektet er gjennomført av
Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og er finansiert med støtte fra
ABM-utvikling Norsk kulturråd, Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune, Statsarkivet
i Tromsø, IKA Troms, IKA Finnmark og LLP. Kaisa Maliniemi har vært
prosjektleder og forsker og har også forfattet rapporten. Den fullstendige
rapporten, Hva arkivene skjulte. En
undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og
Nordreisa 1865 – 1948
, utgis av ABM-media as. ABM-utvikling har stått for
utgivelsen av en kortversjon kalt Arkivdokumentene
forteller. To kommuner – to typer minoritetspolitikk
i form av et
ABM-skrift som utgis både på norsk, kvensk og samisk.

  Rapporten kan gi ny forståelse av arkiv
som dokumentasjon og primærkilder, og åpner nye perspektiver på arkivene som
aktive samfunnsinstitusjoner. Den utdyper vår forståelse av hva arkiv kan
brukes til. Prosjektet er interessant ut fra et demokratiperspektiv. Undersøkelsen
har gitt nye kunnskaper om lokalforvaltningen i et flerkulturelt og flerspråklig
samfunn i en periode der vi ellers har lite kunnskaper om kontakten mellom minoritetene
og myndigheter. Blant annet viser undersøkelsen at personer med tilhørighet til
kulturelle og språklige minoriteter i noen grad kunne kommunisere med
myndighetene på sitt eget språk. På denne måten får tause grupper stemmer, slik
det oppsummeres i rapportens siste kapittel.

  Tidligere ukjente kvenske dokumenter, som
er funnet gjennom systematiske undersøkelser av arkivene i Nordreisa og
Kistrand, gir ny og verdifull kunnskap om det kvenske språket. Dette viser også
at kommunale arkiv kan være en kilde til språksosiologiske undersøkelser og til
kunnskap om utviklingen av minoritetsspråk og bruken av disse. Funnene av de
kvenske dokumentene fra 1867 og framover, kan betegnes som både viktige og
oppsiktsvekkende.

  I tillegg har prosjektet en interessant
teoretisk side. Arkiv og arkivdokumenter som fortelling om makt og avmakt,
majoritet og minoritet er et viktig perspektiv i rapporten. I disse analysene
knytter forfatteren an til postmoderne og samfunnsorientert arkivteori, og
rapporten er i så måte et sjeldent teoretisk bidrag i den norske arkivverden.

  Forfatteren har støtt på, og redegjør for, store og ubegrunnede
hindringer i arbeidet med å identifisere og utnytte kildemateriale med stor
relevans for undersøkelsen. Et viktig resultat av prosjektet er derfor at det
har synliggjort behovet for endring av regelverk og rutiner for innsyn i
kommunale arkiver. 

 

ISBN  978-82-997932-3-0.

291 sider. Kr. 275,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler
e-postadresser, du
må slå på Javascript for å kunne se den.

 

Powered by Labrador CMS